Volgen

Eigen brieven opmaken

LET OP: Een brief kan niet worden afgedrukt voor leerlingen bij wie geen aanschrijfadres werd aangevinkt!  

U kunt een algemene brief opmaken via menu 'Afdrukken' - 'Brieven' - tabblad 'Eigen brieven'.

Hierbij klikt u op het groene plusje/wijzigen-icoontje om een nieuwe brief toe te voegen of aan te passen. 

Daarna verschijnt een nieuw scherm waarbij u gebruik kunt maken van de voorziene parameters. 

Bevestigen van de aanpassingen doet u met het groene vinkje. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen