Eigen brieven opmaken Eigen brieven opmaken

Eigen brieven opmaken

LET OP: Een brief kan niet worden afgedrukt voor leerlingen bij wie geen aanschrijfadres werd aangevinkt!  

U kunt een algemene brief opmaken via menu 'Afdrukken' - 'Brieven' - tabblad 'Eigen brieven'.

Hierbij klikt u op het groene plusje/wijzigen-icoontje om een nieuwe brief toe te voegen of een bestaande eigen brief aan te passen. 

Daarna verschijnt een nieuw scherm waarbij u gebruik kunt maken van de voorziene parameters. 

Bevestigen van de aanpassingen doet u met het groene vinkje. 

Hoe je deze brief voor 1 leerling (of een selectie van leerlingen) afdrukt, vind je terug in het volgende artikel: Eigen leerlingenbrief voor individuele leerling afdrukken (BO).

Eigen brieven kopiëren

Het is ook mogelijk om eigen brieven te kopiëren naar andere scholen waar je rechten op hebt.

Klik hiervoor op volgend icoon:

Dan komt u in volgend scherm terecht, waar u de eigen brief aanklikt en vervolgens overzet naar de rechterkant via het pijltje.

Let wel: Indien in de andere school reeds een eigen brief bestaat met dezelfde naam, dan zal dit contract overschreven worden. De software zal u eerst nog een waarschuwing geven indien dit het geval is.