Registerblad (= vroegere inschrijvingsregister) afdrukken Registerblad (= vroegere inschrijvingsregister) afdrukken

Registerblad (= vroegere inschrijvingsregister) afdrukken

Het registerblad wordt bijgehouden per capaciteit (cf. BaO/2012/03).

U gaat naar menu 'Organisatie' - 'Capaciteiten'.
Vervolgens selecteert u de capaciteit en drukt u op het printericoontje:

Op de volgende manier kan het ook: menu 'Afdrukken' - 'Schoollijsten' en daar kiezen voor 'Registerblad':

mceclip0.pngREGISTER.png

Het registerblad vermeldt enkel nieuwe leerlingen.
Controleer bij wie ontbreekt of op het tabblad 'Inschrijving' het veld 'Zittend' niet ten onrechte is aangevinkt.

Merk op: leerlingen ingeschreven via een aanmeldingssysteem worden niet opgenomen. 
Voor hen is er een afzonderlijk aanmeldingsregister.
Zie omzendbrief BaO/2012/01 van 05/06/2012 (vlaanderen.be)