Stages - Bedrijven Stages - Bedrijven

Stages - Bedrijven

Onder het menu Stages – bedrijven, vindt u de gegevens van alle bedrijven die aan uw eigen school gekoppeld werden. Bedrijven worden alfabetisch gefilterd, maar kunnen ook opgezocht worden via de zoekbalk.

Aan de linkerkant kan gefilterd worden op het soort onderwijs, of op actieve/inactieve bedrijven (deze instellingen worden aangevinkt/uitgevinkt bij het bedrijf zelf). Er kan ook een Excel-export gemaakt worden, zodat u een lijst van alle bedrijven bekomt, met de ingebrachte info.

Via de groene plusknop kunnen nieuwe bedrijven toegevoegd worden. De nieuwe stageplaats wordt dan automatisch gekoppeld aan de school waar u bent ingelogd. Daarbij zijn enkele velden minimaal vereist vooraleer u kan opslaan, namelijk de naam van het bedrijf en het adres.

Verder vult u ook de volgende velden in, zo volledig mogelijk: Paritair Comité; - RSZ-werkgeverskengetal; - NACE-code.

Voor het Departement Onderwijs is het Paritair Comité heel belangrijk. Indien u ook over het RSZ-werkgeverskengetal beschikt moet dit ook worden ingevuld. Beschikt u echter helemaal niet over deze twee gegevens dan MOET de NACE-code op de fiche van de leerling zelf verplicht ingevuld zijn.

Om gegevens van een bestaand bedrijf te wijzigen klikt u het bedrijf aan en daarna op de knop   . Niet vergeten op te slaan met  .

Aan die bedrijven/stageplaatsen zelf kunnen ook contactpersonen gekoppeld worden. Dit gebeurt via de knop met groen en blauw mannetje  . Via ‘toevoegen’ voegt u dan de contactpersoon toe. Indien de contactpersoon nog niet in de lijst staat, kan deze contactpersoon aan de lijst van de contactpersonen worden toegevoegd (zie blauw hexagon  ). Deze contactpersoon zal u dan steeds kunnen terugvinden via Extra – contactpersonen om aanvullende info te noteren, zoals adressen en communicatienummers.

Naam, voornaam en geslacht volstaan, maar het is uiteraard aangewezen om andere gegevens ook in te vullen. Telefoon- en GSM-nummers moet u bv. invullen op het tabblad 'Communicatienummers' om die op de stageovereenkomst vermeld te zien.

Via het icoon met het huisje  kunnen eventueel aparte vestigingen en afdelingen van het bedrijf worden ingevoerd. Dit kunnen verschillende vestigingen van een bepaald bedrijf zijn, maar bv. ook aparte afdelingen binnen een ziekenhuis, zoals de pediatrie en de boekhouding.

Op de stagefiche van de leerlingen (onder menu ‘Stages’ – ‘Stages’) kunt u dan een vestiging en/of een afdeling aan de stage koppelen (dit is niet verplicht). Indien een vestiging of afdeling niet meer van toepassing is, dan vinkt u het veld ‘Actief’ af. Dergelijke vestiging/afdeling wordt dan niet meer aangeboden onder menu ‘Stages – Stages’.

Het is ook mogelijk om, indien gewenst, één of meerdere adm. groepen te koppelen aan deze bedrijven.
U klikt daarvoor op het oranje oplijstingsicoon  en vervolgens brengt u de afdelingsjaren die u wenst te koppelen over naar de ‘gekoppelde kant’.

Als u daar gebruik van maakt wordt bij de input van stages de lijst met bedrijven gefilterd en zal u dit bedrijf enkel aangeboden krijgen bij leerlingen die ingeschreven zijn in één van de gekoppelde afdelingsjaren.

Een voorbeeld: Indien aan bedrijf "X" de administratieve groepen 036997, 036998, 036999, 037000, 037001 worden gekoppeld, dan zal dit bedrijf "X" niet meer gekozen kunnen worden bij leerlingen die in een andere administratieve groep zijn ingeschreven.

Als u hier geen gebruik van maakt verandert er niets voor de stage-invoer en zullen alle bedrijven steeds worden aangeboden.

Bij het verwijderen van een bedrijf via   wordt er gecontroleerd of er nog leerlingen gekoppeld zijn aan deze stageplaats (dus over de scholen/schooljaren heen).

 

Via de printknop kan u 3 zaken afdrukken:

  • Fiche bedrijf: Een fiche met een overzicht van alle ingebrachte info van het bedrijf.
  • Lijst met huidige stages van het geselecteerde bedrijf: Een afdruk waarop alle leerlingen vermeld staan die op het moment van afdrukken stage lopen bij het geselecteerde bedrijf.
  • Historiek stages van het geselecteerde bedrijf: Een afdruk met alle stages die in het verleden plaatsvonden in dit bedrijf, met daarbij o.a. de vermelding van de leerling, de periode en de begeleider.