Stages - Contracten Stages - Contracten

Stages - Contracten

Via menu Stages - Contracten ontwerpt u zelf uw stageovereenkomst(en).

Klik op het plusteken  om een nieuwe overeenkomst toe te voegen. Vul een naam in voor de stageovereenkomst en ontwerp die in het daartoe voorziene kader. Vergeet niet op opslaan te klikken!

Het is aangeraden om de overeenkomst volledig zelf in te voeren, en niet te kopiëren vanuit Word of Excel omdat er dan problemen met de opmaak kunnen voorvallen.

Onder het ontwerp kunt u aanvinken dat deze overeenkomst steeds als standaard stageovereenkomst gebruikt moet worden voor een bepaald genre bedrijf. Dit model wordt dan standaard geselecteerd wanneer u een stageovereenkomst afdrukt vanuit de stagefiche.

Een leeftijdscategorie kan eventueel ingevuld worden indien u deze overeenkomst uitsluitend voor een bepaalde leeftijdscategorie wenst te gebruiken.

 

 

De definiëring van de 3 partijen (Stagegever – school – leerling/stagiair) gebeurt door Informat.

Indien de school zelf de opmaak van de partijen wenst te verzorgen, kan dit door het veld ‘eigen opmaak partijen’ aan te vinken.

De opsomming van de artikelpunten wordt door de school zelf bepaald.

Bij het opmaken van een stageovereenkomst, kunnen heel wat parameters worden gebruikt. Deze zijn uiteraard variabel per leerling, en worden dan bij het afdrukken vervangen door de ‘echte waarde’.

Contracten kunnen eenvoudig gekopieerd worden naar andere scholen via het kopieer-icoon .

Dan komt u op volgend scherm terecht waarbij u een contract kan kopiëren naar een andere school waar u rechten op heeft.

Let wel: Indien in de andere school reeds een contract bestaat met de zelfde naam, dan zal dit contract overschreven worden. De software zal u eerst nog een waarschuwing geven indien dit het geval is.