De stagedatabank doorsturen naar Edison
Stagedatabank aanmaken Alle voltijdse scholen waarvan de leerlingen in d...
Dimona-aangifte stagiairs
Vanaf 1 januari 2020 is het in bepaalde gevallen verplicht voor een hoge...
Foutmeldingen stagedatabank
Stages moeten elk jaar tussen 15 mei en 31 augustus aan het departement ...
Handleiding stagebeheer
Inhaalstage tijdens vakantie
1) Wanneer een leerling een inhaalstage tijdens de vakantie doet, voegt ...
Stages - Afdrukken
Via menu Stages - Afdrukken kunt u een aantal stagedocumenten afdrukken....
Stages - Bedrijven
Onder het menu Stages – bedrijven, vindt u de gegevens van alle bedrijve...
Stages - Brieven
Via de menukeuze Stages - Brieven kunt u eigen brieven en lijsten ontwer...
Stages - Contracten
Via menu Stages - Contracten ontwerpt u zelf uw stageovereenkomst(en). K...
Stages - Disciplines
Via menu Stages – Disciplines, kunt u eventuele disciplines invoeren (HB...
Stages – Etiketten
Via menu Stages - Etiketten kunt u stage-etiketten afdrukken aan de hand...
Stages – Periodes toekennen
Via menu Stages - Periodes toekennen kunt u aan één of meerdere klas- of...
Stages – Stages
Het menu Stages - Stages is zowat het hart van de stage-invoer, gezien h...
Stages – Stages Modulair
Hiervoor is de werkwijze identiek aan deze van het voltijds onderwijs, m...
Stages – Werklijst
Via menu Stages - Werklijst kunt u zelf lijsten samenstellen die u dan k...
Stages – Werklijst met tijdstippen
Menu Stages - werklijst met tijdstippen is identiek aan de gewone werkli...