Stages – Etiketten Stages – Etiketten

Stages – Etiketten

Via menu Stages - Etiketten kunt u stage-etiketten afdrukken aan de hand van een wizard die u moet doorlopen.

Op de eerste pagina moet u een aantal parameters opgeven, zoals de etiketten die u gebruikt:

Navigeren naar het volgende scherm van de wizard doet u via de groene pijl rechts onderaan:

In het volgende scherm kan u kiezen of de etiketten voor de ingelogde school/vestiging moeten worden afgedrukt, of voor meerdere scholen/vestigingen:

Er kan dan al onmiddellijk afgedrukt worden via het printericoon, of u doorloopt de wizard verder via de groene pijl rechts onderaan, om verder te specifiëren voor wie u deze afdruk wil maken.

In de volgende stap kunt u dan één of meerdere klassen/subgroepen/ afdelingsjaren selecteren, of zelfs één of meerdere leerlingen. Afdrukken kan steeds via het printericoontje bovenaan links.