Inhaalstage tijdens vakantie Inhaalstage tijdens vakantie

Inhaalstage tijdens vakantie

1) Wanneer een leerling een inhaalstage tijdens de vakantie doet, voegt u naar analogie van de "gewone" stages ook de stageperiode toe via menu Stages > Stages.

- Selecteer de klas en de leerling.

- Vul de stagegegevens in en vink de optie 'Ook tijdens vakantieperiodes' aan.

Om de stagedatabank te kunnen doorsturen mag er geen einddatum staan bij de inschrijving van de leerling. Indien nodig moet deze (tijdelijk) gewist worden op het inschrijvingstabblad (via Leerlingen > Consulteren). Anders krijgt u een foutmelding bij het aanmaken van de stagedatabank.

2) Bij een inhaalstage in de zomervakantie geeft u als resultaat "Uitgesteld" in via menu Deliberatie > Voltijds SO > Deliberatie invoer eerste zittijd

mceclip0.png

Na afloop van de inhaalstage geeft u dan het definitieve resultaat in langs menu Deliberatie > Voltijds SO > Deliberatie invoer addendum.