Stages - Afdrukken Stages - Afdrukken

Stages - Afdrukken

Via menu Stages - Afdrukken kunt u een aantal stagedocumenten afdrukken.

Standaardlijsten

Eerst en vooral zijn er de standaardlijsten, die door Informat aangeboden worden.

Links selecteert u het gewenste document, in dit voorbeeld bv. de stageovereenkomst.

Rechts selecteert u school en vestiging waarvoor u dit document wil afprinten. Duid aan voor welke klassen of afdelingsjaren u deze afdruk wenst. Met de knoppen ‘Alle’ of ‘Geen’ kunt u alle klassen/afdelingsjaren respectievelijk aan- of uitvinken.

Afhankelijk van het gekozen document krijgt u onderaan andere afdrukparameters te zien. Bij de stageovereenkomsten zijn dat o.a. de verschillende modellen die u zelf hebt ontworpen. Als alle parameters zijn ingevuld klikt u op het printericoontje bovenaan om af te drukken.

U kunt onder meer raam- en deelovereenkomsten afprinten:

Een raamovereenkomst is een contract tussen de school en het bedrijf met alle leerlingen die naar dit bedrijf op stage gaan met vermelding van alle stageperiodes. Er kunnen raamovereenkomsten afgedrukt worden zonder dat leerlingen een reeds stageperiode hebben. Op die manier kunnen er aan het begin van het schooljaar reeds raamovereenkomsten gemaakt worden tussen school en bedrijf. De leerlingen zelf kunnen dan later via een lijst aan die bedrijven worden bezorgd.

Een deelovereenkomst is een overeenkomst tussen de school en de leerling zelf.

 

Eigen lijsten

Naast de standaardafdrukken, kunnen er ook ‘eigen lijsten’ opgemaakt en afgedrukt worden:

 

  • U kan zelf bepalen wat u op deze eigen lijsten wenst te zien, a.d.h.v. kolommen en velden.
  • Per kolomtitel, die u zelf kan bepalen, kan een veld aangeduid worden dat dan automatisch wordt ingevuld bij de afdruk van de lijst.
  • Er kan ook een kolomtitel ingevuld worden zonder dat het gekoppeld is aan een veld. Dit is bv. van toepassing wanneer een lijst wordt doorgestuurd naar een stageplaats die door de stagegever zelf nog moet worden aangevuld.
  • Daarnaast heeft u de mogelijkheid om indien u dat wenst te groeperen op 3 niveaus, om de lijst nog verder te gaan ordenen.
  • Er kunnen staande/liggende lijsten gemaakt worden.
  • Een eventuele ‘opmerking onderaan’ kan vooraf ingevuld worden, maar kan ook op het moment van afdrukken zelf nog worden aangepast bij de afdrukparameters (indien er bv. éénmalig iets gewijzigd moet worden aan de ingebrachte standaardopmerking).

Zodra de lijst werd aangemaakt, selecteert u deze in de lijst en dan kan u (cfr. Standaardlijsten) de afdrukparameters bepalen en de afdruk maken via de printknop.