Stages – Periodes toekennen Stages – Periodes toekennen

Stages – Periodes toekennen

Via menu Stages - Periodes toekennen kunt u aan één of meerdere klas- of subgroepen een stageperiode toekennen en een aantal gemeenschappelijke gegevens invullen. Indien één of meerdere klassen tijdens dezelfde periode op dezelfde dag(en) stage lopen met dezelfde stagebegeleider of in dezelfde sector hoeft u dit dus niet bij iedere leerling in te vullen, maar kan dit in één keer. Daarna kunnen de gegevens verder individueel aangevuld worden.

Bovenaan selecteert u de gewenste klas- of subgroepen (met het plus- of minteken kunt u die allemaal aan- of afvinken).

Eerst en vooral vult u de periode in. Indien sector, Nacecode, te presteren uren, stagebegeleider en/of gezondheidstoezicht identiek zijn voor alle leerlingen van bepaalde klas(sen), kunt u die zaken hier invullen.

Voor HBO5-scholen worden nog twee extra velden aangeboden: Introductie en Totaalzorg. Indien er een introductiedag is voor een stageperiode kunt u het veld ‘Introductie’ aanvinken. Op de stagefiche komt dan een extra veld voor de introductiedatum tevoorschijn.

Vergeet niet de tijdstippen aan te vinken waarop de leerlingen stage hebben. Dit is nodig voor het automatisch toekennen van code W bij de afwezigheden en de berekening van het aantal stagedagen. Loopt de stage door tijdens de vakantie, dan vinkt u het gelijknamige veld aan.

Een foutief toegekende periode kunt u collectief verwijderen via de prullenbak bovenaan, op voorwaarde dat er nog geen enkele stageplaats gekoppeld is aan deze periode.