Afkortingen en codes in de hoofding van de Edison- (RL's) en PERS-documenten.
Dit zijn de zgn. instellingskenmerken. - INST.NR. (instellingsnummer - ...
Fout bij afhalen zending - iPersoneel
Als u een zending naar het werkstation doorstuurt, krijgt u altijd een t...
Foutieve zending van een RL-1 corrigeren.
Een foutieve opdrachtmelding corrigeert u door een nieuwe RL-1 aan te ma...
Handleiding en video: verzenden/ontvangen WebEDISON
Bij deze sessie hoort ook de handleiding voor het doorsturen van Edison...
Historiek/overzicht Edison zendingen
Edison historiek Via Documenten > Afdrukwizards > Edison-documenten > Ed...
Kinderen ten laste doorgeven
Via tabblad 'Familiaal' geeft u het totaal aantal kinderen ten laste op,...
Meer dan drie RL 1's tegelijk in wacht zetten
Dat kan langs menu Edison - Aanmaken serie berichten in wachtrij. U sele...
Ophalen immatriculatienummer (= stamnummer) van een personeelslid
Het ophalen van een immatriculatienummer van een personeelslid gebeurt n...
Overdracht van leraarsuren, voltijdsequivalenten en punten in het volwassenenonderwijs
Dit artikel behandelt de zgn. zending jaarlijkse inlichtingen voor het v...
Referentie Edisonzending
Bij het aanmaken van het Edisonbestand (menu Edison > Zending aanmaken) ...
RL-16 inkomensgarantie-uitkering (IGU) - voorheen C131A of C131B
Vanaf het schooljaar 2017-18 moet er geen document C131A en C131B meer i...
RL-3 aanmaken
Een RL-3 is een opmerking voor het werkstation bij een RL-1 of RL-2. Een...
RL1 - Fotoprincipe
Algemene info Informatie over de werking van het fotoprincipe vindt u te...
RL2 opnieuw verzenden
Wanneer u er absoluut zeker van bent dat het departement een persoonsgeb...
Terugzendingen verifiëren
Verantwoordelijke Edison aanvullen
Dit kan langs menu Algemeen > School > tabblad 'Functies' Opgelet! Er k...
Zending Middelen
Dit artikel behandelt de zgn. zending jaarlijkse inlichtingen voor secun...
Zending praktische vakken
Secundaire scholen (hoofdstructuur 311 en 312) moeten tussen 1 en 31 maa...
Zendingen per personeelslid
Onder menu 'Edison' > 'Zendingen per personeelslid' vind je een overzich...