Referentie Edisonzending Referentie Edisonzending

Referentie Edisonzending

Bij het aanmaken van het Edisonbestand (menu Edison > Zending aanmaken) kunt u een eigen referentie meegeven aan de zending. Dit is een korte samenvatting van wat er in de betreffende zending is opgenomen.

mceclip0.png

Dit is louter voor eigen gebruik en bijgevolg geen verplichting, maar het wordt wel sterk aangeraden om dit in te vullen. 
Dit maakt het bv. makkelijker om later een bepaalde zending op te zoeken langs menu Edison > Zendingen versturen/ontvangen. De referentie kan daar trouwens steeds ingevuld/aangepast worden door op het bijhorende pennetje te klikken (dat pennetje komt pas tevoorschijn wanneer u met de cursor naar dit veld navigeert). 

mceclip2.png