Zending praktische vakken Zending praktische vakken

Zending praktische vakken

Secundaire scholen (hoofdstructuur 311 en 312) moeten tussen 1 en 31 maart een bijkomende zending jaarlijkse inlichtingen versturen naar het departement (cf. SO/2007/05). 

Het betreft de ingerichte uren praktische vakken (PV uren) op 01.02 van het lopende schooljaar.

U kunt gebruik maken van de 'Berekening PV puntenenveloppe' ter controle (af te drukken langs menu Documenten > Afdrukwizards > Opdrachten).

De invoer gebeurt langs menu Edison > Aanmaken zending jaarlijkse inlichtingen.


Door op de  groene plus te klikken kunnen de nodige lijnen klaar gezet worden.

 

Hier zijn een aantal codes en omschrijvingen beschikbaar voor deze zending.

 

 

Het betreft de codes 581 (Uren PV op noemer 20), 582 (Uren PV op noemer 21), 583 (Uren PV op noemer 22) en 584 (Uren PV op noemer 29). U selecteert de codes die voor uw school van toepassing zijn en vult het aantal eenheden in (uren). Voor codes 581 tot 583 is dit een geheel getal, bij code 584 kan u een fractioneel getal ingeven (tot 2 cijfers na de komma).

De uren van leraren die in een uitdoofscenario nog noemer 24 volgen, moeten voor de globale puntenenveloppe geteld worden met noemer 22 of 29, afhankelijk van de graad waarin de uren gepresteerd worden.

Via de knop 'Bericht PV uren in de wachtrij (datum 01.02)’ kan er een bericht in de wachtrij gezet worden.

 
Enkel de nieuwe codes omtrent uren praktische vakken worden in deze zending meegenomen. Andere codes blijven deel uitmaken van de zending ‘Middelen’.

Het aanmaken van de zending met PV-uren is volledig analoog aan de zending middelen en gebeurt langs menu 'Edison' - 'Zending aanmaken'.

De ingangsdatum voor de zending PV-uren is 01.02, terwijl voor de zending middelen altijd de teldatum 01.09 geldt. Deze geldigheidsdatum kan u zelf niet wijzigen.

De zending kan geen andere (personeels)berichten bevatten. U krijgt hiervan een foutmelding.

Bij het afdrukken (via het printericoontje) in het ingavescherm krijgt u info over alle in het scherm ingevoerde codes met aantal eenheden groter dan 0 (uren of ambten of punten), dus zowel van de zending middelen als van de zending praktische vakken.

Bij het aanmaken van de zending komen op de definitieve afdruk enkel die codes die effectief mee verstuurd worden met het Edison-bestand (de zending PV-uren bevat dan enkel de ingevoerde codes 581 tot 584 met de aantallen).