Foutieve zending van een RL-1 corrigeren. Foutieve zending van een RL-1 corrigeren.

Foutieve zending van een RL-1 corrigeren.

Een foutieve opdrachtmelding corrigeert u door een nieuwe RL-1 aan te maken met dezelfde ingangsdatum.

Het departement verwerkt alle zendingen 's nachts in bulk.
Wij hebben echter geen invloed op de volgorde waarin die zendingen worden verwerkt, en kunnen bijgevolg niet garanderen dat een RL-1 die later op dezelfde dag werd verstuurd (met zelfde geldigheidsdatum) zal weerhouden worden.

Ons advies hierin is om de gecorrigeerde RL-1 pas de volgende dag te versturen. Zo bent u zeker dat de verwerking in de juiste volgorde gebeurt.