Volgen

RL-3 aanmaken

Wat is een RL-3? Dit is een opmerking voor het werkstation bij een RL-1 of RL-2.
Een RL-3 kan dus nooit apart worden verstuurd
Daarom wordt in iPersoneel de RL-3 nergens apart vermeld en kan er bv. geen overzichtslijst van de RL-3's worden afgedrukt.

Wilt u echter een dergelijke opmerking meesturen in uw zending, dan moet u die inbrengen via het detailscherm bij 'Berichten in wachtrij'

Klikt u op de knop 'Details', dan komt u in één van onderstaande schermen:

Dit is tevens de enige manier om een opmerking door te sturen!
Er is bij de invoer van een opdrachtenpakket of een dienstonderbreking wel een veld 'Opmerking(en)' voorzien, maar dit is enkel voor intern gebruik, en kan/mag dus niet gebruikt worden voor het meesturen van de RL-3.

Niet ingevulde vervangingen moeten ook via een RL-3 gemeld worden aan het werkstation met de opmerking "Geen geschikte vervanger gevonden", zoals u kunt lezen in PERS/2018/02 (zowel voor basisonderwijs als secundair):

Als de school voor een deel of voor het geheel van de afwezigheid van een personeelslid geen vervanger vindt, meldt ze dat onmiddellijk met de opmerking ‘geen geschikte vervanger gevonden’ RL-3 bij:

  • ofwel de RL-1 opdracht van het afwezige personeelslid wanneer die een opdrachtgebonden dienstonderbreking heeft zoals afwezigheid voor verminderde prestaties, verlof voor verminderde prestaties,…
  • ofwel de RL-2 zending van de dienstonderbreking van het afwezige personeelslid wanneer die een niet-opdrachtgebonden dienstonderbreking heeft zoals ziekteverlof, bevallingsverlof…

Dus ook als de school bij onverwachte afwezigheden zoals ziekte op zoek gaat naar een vervanger maar niet vooraf weet voor welke periode/volume ze een vervanger zal vinden, meldt ze dat onmiddellijk met de opmerking ‘geen geschikte vervanger gevonden’ via RL-3. Op het moment dat de school alsnog een vervanger vindt, linkt ze deze vanaf dan rechtstreeks aan de dienstonderbreking van de titularis. De opmerking die via RL-3 bij de RL-1 of de RL-2 werd gemeld, moet dus niet worden aangepast. Ze geldt immers voor de periode/volume waarvoor geen geschikte vervanger gevonden werd.

Werd de RL-3 niet meegestuurd bij de oorspronkelijke melding van de dienstonderbreking, dan moet dit alsnog gebeuren. De werkwijze is afhankelijk van het soort dienstonderbreking.
- Bij een opdrachtgebonden dienstonderbreking moet u een nieuwe RL-1 doorsturen op de ingangsdatum van de dienstonderbreking, waarbij u via het detailscherm het veld 'Opmerking (RL-3)' invult met "Geen geschikte vervanger gevonden".
- Bij een persoonsgebonden dienstonderbreking moet u eerst de oorspronkelijk gemelde dienstonderbreking annuleren (cf. Dienstonderbreking annuleren, punt 2). Pas nadat de annulatie werd verstuurd moet u een nieuwe RL-2 doorsturen waarbij u via het detailscherm het veld 'Opmerking (RL-3)' invult met "Geen geschikte vervanger gevonden".

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 4
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen