Een RL-3 is een opmerking voor het werkstation bij een RL-1 of RL-2.
Een RL-3 kan dus nooit apart worden verstuurd. 
Daarom wordt in iPersoneel de RL-3 nergens apart vermeld en kan er bv. geen overzichtslijst van de RL-3's worden afgedrukt.

Wilt u dergelijke opmerking meesturen in uw zending, dan moet u die inbrengen via het detailscherm van de RL-1 of RL-2.

Voor de RL-1 kunt u dit scherm oproepen vanuit tabblad 'Schoolopdrachten' (knop 'Vlaamse leeuw') of via tabblad 'Berichten in wachtrij'.
Om een opmerking toe te voegen vinkt u 'Overzicht van de (gebundelde) opdrachten op de ingangsdatum(s) tonen/Toevoegen RL-3' aan.

mceclip0.png

Zodra deze checkbox wordt aangevinkt, krijgt u de mogelijkheid om per (bundel van) opdracht(en) een opmerking toe te voegen. Zodoende kan u aan het werkstation specifiëren op welke opdrachtregel(s) de RL-3 betrekking heeft.
De opmerking zelf kan geselecteerd worden uit de aangeboden keuzelijst of kan manueel worden ingebracht.

mceclip0.png


Ook bij een RL-2 kan een opmerking toegevoegd worden, ofwel per dienstonderbreking via de knop 'Melding' in tabblad 'Dienstonderbrekingen' ofwel voor meerdere dienstonderbrekingen via tabblad 'Berichten in wachtrij':

mceclip0.png