Zendingen per personeelslid Zendingen per personeelslid

Zendingen per personeelslid

Onder menu 'Edison' > 'Zendingen per personeelslid' vind je een overzicht van alle zendingen aangemaakt in het aangemelde schooljaar, uitgesplitst per school/zending/personeelslid/RL-type.
Merk op: RL's die aangemaakt werden vóór 07.09.2022 worden NIET getoond!

mceclip0.png

Standaard wordt er gefilterd op de school waar je bent ingelogd. Wie rechten heeft op meerdere scholen kan een andere school selecteren uit de aangeboden keuzelijst.
Daarnaast kan je ook filteren op (naam van het) personeelslid en/of zendingsnummer en/of RL-type.

Via het PDF-icoontje kun je de betreffende RL afprinten.