RL1 - Fotoprincipe RL1 - Fotoprincipe

RL1 - Fotoprincipe

Algemene info

Informatie over de werking van het fotoprincipe vindt u terug op de website van AgODi via onderstaande linken.

Informat

Op vraag van AGODI wordt - bij het in de wachtrij plaatsen van een RL1-opdrachtenpakket van een personeelslid - nagegaan of er in EERDERE zendingen opdrachten voor dit personeelslid ook RL1's verstuurd zijn op LATERE begindata.
Opdrachten op latere begindata dienen immers (meestal) opnieuw verstuurd te worden om de info voor dit personeelslid op het werkstation correct te houden. Medewerkers van het werkstation moeten latere (bestaande) beelden namelijk opnieuw goedkeuren en dienen hiervoor anders manueel in te grijpen.

Deze latere RL1's worden terug in de wachtrij gezet, wel beperkt tot het huidige aangemelde schooljaar en op voorwaarde dat er nog opdrachten lopen op de latere geldigheidsdata

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken.

Van onderstaand personeelslid worden eerst twee RL1's in de wachtrij gezet - op begindata 01.10.2019 en 01.12.2019. Dit kan vanuit:
- het opdrachtenscherm;
- het scherm met de dienstonderbrekingen;
- aanmaken serie berichten in wachtrij (menu 'Edison');
- voorstel berichten in wachtrij (menu 'Edison'). 

Het resultaat ziet u in Edison > Zending aanmaken

mceclip0.png

Veronderstel dat deze zending wordt aangemaakt en correct verstuurd. 

Op een later tijdstip gebeuren wijzigingen aan het opdrachtenpakket van het personeelslid en worden opnieuw RL1' s voor dit personeelslid in de wachtrij gezet op 01.09.2019 en 01.01.2020

Het resultaat in Edison > Zending aanmaken ziet er (op het eerste gezicht) onverwacht uit: 

mceclip1.png

Naast de aangevraagde data van 01.09.2019 en 01.01.2020 staan ook de berichten van 01.10.2019 en 01.12.2019 terug in de wachtrij. Inderdaad, dit zijn in een eerder verstuurde zending RL1's met latere ingangsdatums dan 01.09.2019. 

Deze extra berichten worden aangeduid met (*) bij het berichttype en er verschijnt ook een verklarende tekst boven de lijst met berichten.

Bij het aanmaken van de zending worden de opdrachtenpakketten op alle tijdstippen in de wachtrij terug opgehaald en meegestuurd. 

U kan altijd deze extra berichten - indien echt onnodig - afvinken en/of verwijderen uit de wachtrij. 
U hebt als gebruiker m.a.w. altijd het laatste woord.