Afkortingen en codes in de hoofding van de Edison- (RL's) en PERS-documenten. Afkortingen en codes in de hoofding van de Edison- (RL's) en PERS-documenten.

Afkortingen en codes in de hoofding van de Edison- (RL's) en PERS-documenten.

Dit zijn de zgn. instellingskenmerken.

- INST.NR. (instellingsnummer - 6 cijfers): aan elke school toegekend door het Departement Onderwijs.

- HF (hoofdstructuur - 3 cijfers): bestaat uit 3 elementen die samen de hoofdstructuur van een school bepalen nl. het niveau van onderwijs, het soort onderwijs, het soort programma:

1) niveau van onderwijs:

 • 1 = kleuteronderwijs;
 • 2 = lager onderwijs;
 • 3 = secundair onderwijs;
 • 4 = hoger onderwijs.

2) soort onderwijs:

 • 1 = gewoon onderwijs;
 • 2 = buitengewoon onderwijs.

3) soort programma:

 • 1 = voltijds onderwijs;
 • 2 = deeltijds beroepssecundair onderwijs;
 • 3 = deeltijds secundair zeevisserijonderwijs;
 • 6 = deeltijds kunstonderwijs;
 • 7 = onderwijs voor sociale promotie.

Bv. 316 = secundair gewoon deeltijds kunstonderwijs

- I (soort inrichtende macht - 1 cijfer):

 • 1 = GO!;
 • 2 = privaatrechtelijk rechtspersoon;
 • 3 = provincie;
 • 4 = gemeente;
 • 5 = OCMW;
 • 6 = intercommunale;
 • 7 = Vlaamse Gemeenschap.

- NIS (NIS-code - 5 cijfers): het Nationaal Instituut voor de Statistiek heeft aan elke gemeente een codenummer toegekend, bestaande uit 5 cijfers: het eerste geeft de provincie aan, het eerste + het tweede het arrondissement, de 5 cijfers samen coderen de gemeente.

-SI (soort instelling - 1 cijfer):

 • 1 = school;
 • 2 = CLB;
 • 3 = internaat;
 • 4 = inrichtende macht/schoolbestuur;
 • 9 = andere.