Discimusfout zonder uitleg (Transactie geblokkeerd)
Een Discimusfout (Transactie geblokkeerd door een transactie met fouten ...
Controle Toelating 1ste leerjaar
Discimus controleert of een leerling uit het eerste leerjaar vol...
Definitieve uitsluiting annuleren in Discimus (BO)
Om een reeds gemelde definitieve uitsluiting te annuleren moet bij de be...
Discimusfout: Foutieve VerblijfsregelingBuitengewoon code
Discimusfout: Foutieve VerblijfsregelingBuitengewoon code Deze fout tree...
Discimustransacties versneld doorsturen (BO)
Volgens de standaardprocedure worden wijzigingen op het inschrijvingstab...
Doorgestuurd getuigschrift basisonderwijs annuleren
Hebt u per ongeluk een getuigschrift basisonderwijs doorgestuurd voor ee...
Elektronische communicatie van leerlingengegevens in het basis- en secundair onderwijs (AGODI)
Klik op bovenstaande afbeelding om het webinar te bekijken.
Inschrijving leerling niet geregistreerd in Discimus
Controleer eerst of de leerling niet voorkomt in de Discimusfoutenlijst ...
Leerlingen zonder getuigschrift naar Discimus doorsturen
Voor leerlingen van het zesde leerjaar die de doelen uit het leerplan di...
Leerlingenkenmerken in Discimus registreren (BO)
Langs menu 'Discimus' - 'Controle' kunt u per afdelingsjaar (= adm. groe...
Leerlingenkenmerken vanuit Discimus overnemen (BO)
U kunt dit individueel per leerling (punt 1) of voor alle nieuwe leerlin...
Ondersteuning voor leerlingen type 2, 4, 6 en 7 melden aan Discimus (BO)
Vanaf schooljaar 2023-24 moeten scholen voor gewoon onderwijs de leerlin...
Preventieve schorsing, tijdelijke of definitieve uitsluiting aan AgODi melden (BO)
Vanaf schooljaar 2019-2020 worden preventieve schorsingen, tijdelijke en...
Rijksregisternummers en BIS-nummers vanuit Discimus downloaden (BO)
Via het menu 'Discimus' - 'Inschrijvingen' - 'Raadpleeg overzicht' drukt...
Studiebewijzen doorsturen (BO)
Nadat u de leerlingen geslaagd hebt gezet, moet u het getuigschrift basi...
Transactie opnieuw in wachtrij plaatsen (BO)
1) Wanneer u een Discimusfout krijgt, dan kan u deze vaak verhelpen door...
Transacties met fouten corrigeren (BO)
De omschrijving van de Discimusfouten vindt u terug via het menu ‘Discim...
Verstuurde studiebewijzen controleren (BO)
Om te controleren of alle studiebewijzen correct geregistreerd werden in...