Preventieve schorsing, tijdelijke of definitieve uitsluiting aan AgODi melden (BO) Preventieve schorsing, tijdelijke of definitieve uitsluiting aan AgODi melden (BO)

Preventieve schorsing, tijdelijke of definitieve uitsluiting aan AgODi melden (BO)

Vanaf schooljaar 2019-2020 worden preventieve schorsingen, tijdelijke en definitieve uitsluitingen van een leerling in het lager onderwijs aan het departement gemeld via Discimus (cf. NO/2012/01).
Kleuters kunnen geen preventieve schorsing, tijdelijke of definitieve uitsluiting krijgen (cf. Straffen en uitsluiten in de basisschool).


De werkwijze voor het aanmaken van deze zgn. tuchtzendingen in Informat is afhankelijk van de soort tuchtmaatregel.

1) Preventieve schorsing en tijdelijke uitsluiting

Bij het invoeren van afwezigheidscode U (tijdelijke uitsluiting) of Y (preventieve schorsing) wordt er automatisch een tuchtzending doorgestuurd naar Discimus.
Wordt deze code per halve dag toegevoegd, dan wordt er automatisch een afwezigheidsperiode aangemaakt.

OPGELET! Afwezigheden ingegeven via A&R genereren NIET automatisch een afwezigheidsperiode. Het inbrengen van een afwezigheidscode U of Y moet daar steeds via periode gebeuren.

mceclip0.png

U vindt deze tuchtzending terug onder menu 'Discimus' - 'Tuchtzendingen' - 'Raadplegen'.

mceclip1.png

Bij het aanpassen van een afwezigheidsperiode met code U of Y (hetzij door begin- en/of einddatum te wijzigen, hetzij door de afwezigheidscode aan te passen) wordt de tuchtzending automatisch opnieuw doorgestuurd of geannuleerd.

Ter info: afwezigheidscode U en Y worden als code R geregistreerd in Discimus (cf. Overzicht afwezigheidscodes).
Indien de leerling op school wordt verwacht, dan moet er een andere code worden ingebracht. 
De concrete werkwijze vindt u in dit artikel.


2) Definitieve uitsluiting

Om de definitieve uitsluiting van een leerling te melden aan Discimus moet op tabblad 'Inschrijving' via de knop 'Einddatum' de datum van definitieve uitsluiting worden ingevuld.
Na het opslaan (zowel in scherm 'Aanvulling uitschrijving' als in onderliggend tabblad 'Inschrijving') wordt er automatisch een tuchtzending doorgestuurd naar Discimus.

mceclip2.png

U vindt deze zending eveneens terug onder menu 'Discimus' - 'Tuchtzendingen' - 'Raadplegen'.

mceclip3.png

Om een definitieve uitsluiting te annuleren moet de datum van definitieve uitsluiting gewist worden via de knop 'Einddatum' op tabblad 'Inschrijving'. Ook deze annulatie wordt automatisch doorgestuurd naar Discimus.

Ter info: afwezigheidscode T wordt als code R geregistreerd in Discimus (cf. Overzicht afwezigheidscodes).

Een definitief uitgesloten leerling moet uiteraard ook nog uitgeschreven worden, van zodra hij/zij een nieuwe school heeft gevonden.
Dit doet u door de einddatum in te vullen op tabblad 'Inschrijving'. Als 'Initiatief' kiest u "tuchtmaatregel":


3) Niet-geregistreerde tuchtzendingen (opnieuw) doorsturen

Een preventieve schorsing/tijdelijke uitsluiting/definitieve uitsluiting die om een of andere reden niet geregistreerd werd in Discimus kunt u alsnog doorsturen langs menu 'Discimus' - 'Tuchtzendingen' - 'Doorsturen'.
U filtert op de naam van de leerling en klikt op de groene vink om de zending door te sturen.

mceclip4.png

Merk op dat bij preventieve schorsing/tijdelijke uitsluiting de periode getoond wordt (begin- en einddatum), en bij definitieve uitsluiting enkel een datum.