Leerlingen zonder getuigschrift naar Discimus doorsturen Leerlingen zonder getuigschrift naar Discimus doorsturen

Leerlingen zonder getuigschrift naar Discimus doorsturen

Voor leerlingen van het zesde leerjaar die de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen niet hebben bereikt moet u via Discimus laten weten dat zij geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald (cf. Studiebewijzen doorsturen (BO)).
Voor een leerling van het zesde leerjaar bij wie op tabblad 'Inschrijving' het veld 'Resultaat' NIET is ingevuld met "Geslaagd met getuigschrift" zal bij het doorsturen van de studiebewijzen automatisch "Geen getuigschrift basisonderwijs behaald" worden klaargezet.

Bij leerlingen die o.b.v. leeftijd moeten overgaan naar het secundair zal eveneens automatisch "Geen getuigschrift basisonderwijs behaald" worden klaargezet (tenzij het veld 'Resultaat' op tabblad 'Inschrijving' is ingevuld met "Geslaagd met getuigschrift; voor deze leerlingen wordt uiteraard een getuigschrift basisonderwijs doorgestuurd).