Inschrijving leerling niet geregistreerd in Discimus Inschrijving leerling niet geregistreerd in Discimus

Inschrijving leerling niet geregistreerd in Discimus

Controleer eerst of de leerling niet voorkomt in de Discimusfoutenlijst (menu ‘Discimus’ – ‘Inschrijvingen’).

U kunt zelf opzoeken welke leerlingen niet of ten onrechte geregistreerd werden in Discimus.

Hiervoor hebt u meerdere opties;

1) Langs menu ‘Discimus’ – ‘Controle’ kunt u per afdelingsjaar (= adm. groep) een overzicht opvragen van de verschillen tussen Informat en Discimus:

  • leerlingen die niet (volledig) geregistreerd zijn in Discimus;
  • leerlingen die ten onrechte geregistreerd zijn in Discimus (= niet geannuleerd);
  • leerlingen met verschillen tussen Informat en Discimus;
  • leerlingen waarvan de leerlingenkenmerken niet geregistreerd zijn in Discimus.

2) Langs menu ‘Discimus’ - ‘Inschrijvingen’ - ‘Raadpleeg overzicht’ kunt u per afdelingsjaar (= adm. groep) een lijst opvragen van de in Discimus geregistreerde leerlingen. Die lijst kan geëxporteerd worden naar Excel of Word. 

Controleer eerst of de leerling niet in de foutenlijst staat.

Staat de leerling niet in de foutenlijst, ga dan als volgt te werk:

STAP 1 Langs menu ‘Discimus’ – ‘Inschrijving’ – ‘Raadpleeg leerling’ controleren of dat effectief zo is.

Hiertoe selecteert u de leerling in de lijst, en klikt u op het mannetje bij ‘Inschrijvingen’.

De gegevens worden opgehaald, zowel in Informat als Discimus.

Als er aan Discimuskant niets is ingevuld bij ‘Inschrijving school’ en/of ‘Inschrijving ADMGRP’, dan is er inderdaad iets loos.

STAP 2 Inschrijving(en) terug in de wacht zetten.

  • Indien enkel ‘Inschrijving ADMGRP’ ontbreekt, dan moet enkel de inschrijving terug in wacht gezet worden door op tabblad ‘Inschrijving’ het veld ‘Vorige inschrijving’ te wijzigen – op te slaan – en dit veld meteen terug wijzigen in oorspronkelijke waarde – en terug opslaan.
  • Ontbreekt ook de ‘Inschrijving school’, dan moet dit eerst terug in wacht gezet worden door op tabblad ‘Personalia’ het inschrijvingsmomentte wijzigen (seconden aanpassen is voldoende).

STAP 3 Controleren of de transacties effectief goed verwerkt zijn, want het gebeurt dat er een fout terugkeert van Brussel.

Voorbeelden van dergelijke fout:

mceclip0.png

of:

mceclip1.png

of: 

In dat geval stuurt u een e-mail naar ibasis@informat.be met vermelding van uw gebruikersnaam, instellingsnummer en een schermafdruk van de fout.