Studiebewijzen doorsturen (BO) Studiebewijzen doorsturen (BO)

Studiebewijzen doorsturen (BO)

Nadat u de leerlingen geslaagd hebt gezet, moet u het getuigschrift basisonderwijs ook nog doorsturen.

Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen.

mceclip0.png

Voor een basisschool beperkt zich dit momenteel tot het ‘Getuigschrift van het basisonderwijs’ of ‘Geen getuigschrift basisonderwijs’ (voor leerlingen die het konden behalen maar het dus niet hebben behaald).

mceclip2.png

Door op de groene vink te klikken wordt alles van deze tabel in de wachtrij van Discimus gezet.
Merk op: een studiebewijs mag ten vroegste 10 (kalender)dagen vóór de eigenlijke uitreikingsdatum worden doorgestuurd.
De behaalde of niet behaalde getuigschriften basisonderwijs op het einde van het schooljaar (30 juni) kunnen dus ten vroegste op 20 juni worden doorgestuurd.
Getuigschriften die reeds in de loop van het schooljaar werden uitgereikt kunnen uiteraard eerder worden doorgestuurd.

U kan de wachtrij raadplegen via het menu-item Discimus > Studiebewijzen > Transacties in wachtrij.
Transacties in deze wachtrij worden elke 30 minuten automatisch doorgestuurd naar Discimus.

mceclip3.png

Fouten worden eveneens in deze tabel weergegeven en aangeduid met een rood kruis . Dit kunnen zowel fouten zijn die door Informat werden gedetecteerd als fouten die door Discimus naar Informat werden teruggestuurd.

Deze fouten dient u zelf te verbeteren. Studiebewijzen met fouten worden uiteraard niet (opnieuw) verstuurd naar Discimus. Deze blijven in de wachtrij staan totdat u deze heeft gecorrigeerd.
Verbeterde fouten worden automatisch terug doorgestuurd naar Discimus.
Uiteindelijk moet deze wachtrij volledig leeg zijn. Er mogen enerzijds geen fouten meer zijn, anderzijds ook geen leerlingen met een blauwe pijl. De blauwe pijl geeft immers aan dat deze lijn nog niet werd verstuurd naar Discimus.

Zoals eerder aangegeven worden studiebewijzen in de wachtrij om de 30 minuten doorgestuurd naar Discimus. Deze 30 minuten-regel kan u desgewenst omzeilen door te ‘pushen’. Dit doet u door op de blauwe enveloppe te klikken. Indien de leerling verdwijnt uit de lijst heeft Discimus dit perfect verwerkt. Verschijnt er een rood kruis , dan betekent dit dat Discimus een fout heeft teruggestuurd. Deze dient u dus opnieuw te corrigeren.

U kan een detail opvragen van deze fout(en) via het menu-item Discimus > Studiebewijzen > Transacties met fouten.
Aan de linkerkant worden de leerlingen getoond waarbij fouten zijn gevonden. Door op de leerling te klikken wordt in het rechtergedeelte van de pagina de fout vermeld.
Een voorbeeld:

mceclip4.png

Om te controleren of alle studiebewijzen correct verwerkt werden in Discimus kan u de 'omgekeerde bewerking' doen, namelijk het raadplegen van de studiebewijzen die gekend zijn in Discimus. 

Het raadplegen van de studiebewijzen uit Discimus gebeurt via het menu-item Discimus > Studiebewijzen > Raadplegen.

mceclip5.png

De allereerste keer dat er voor een bepaalde school én een bepaald schooljaar geraadpleegd wordt krijgt u onderstaand scherm te zien:

mceclip6.png

De volgende melding verschijnt: “Er zijn nog geen raadplegingen gebeurd. Klik op de knop ‘Vernieuwen’ om de
studiebewijzen te raadplegen uit Discimus”.
Van zodra u op ‘Vernieuwen’ klikt, zal het systeem de studiebewijzen uit Discimus ophalen. Dit kan mogelijk enige tijd duren.

mceclip7.png

Zodra het systeem klaar is met het ophalen van studiebewijzen zal u een lijst krijgen met alle gekende studiebewijzen in Discimus. U mag erop rekenen dat alles wat hier wordt weergegeven correct verwerkt is in Discimus. De gegevens worden immers rechtstreeks uit Discimus opgehaald.

mceclip9.png

Noot: indien u rechtsboven een waarschuwing krijgt over het ontbreken van studiebewijzen in Discimus voor alle leerlingen uit de andere leerjaren, mag u deze melding negeren. Voor deze leerlingen moet uiteraard geen studiebewijs worden verstuurd.