Discimustransacties versneld doorsturen (BO) Discimustransacties versneld doorsturen (BO)

Discimustransacties versneld doorsturen (BO)

Volgens de standaardprocedure worden wijzigingen op het inschrijvingstabblad elk half uur automatisch verstuurd.

Wilt u een wijziging versneld doorsturen naar Discimus (bv. in functie van de toelatingscontrole), dan kan dit vanuit tabblad 'Inschrijving' onder menu 'Leerlingen' - 'Consulteren'.

Als er een wijziging is die nog niet geregistreerd is in Discimus, dan staat in het overzicht bovenaan de inschrijvingspagina een enveloppe bij de betreffende inschrijving.

mceclip1.png

Klik op deze enveloppe om te zien welke wijziging(en) nog doorgestuurd moet(en) worden.
Doorsturen doet u door per transactie op de bijhorende enveloppe te klikken.

Wanneer alles is doorgestuurd zal bij het sluiten van dit pop-upscherm automatisch de toelatingscontrole (Discimus) gebeuren voor deze inschrijving. 

Zijn er nog openstaande fouten voor een inschrijving, dan wordt op de inschrijvingpagina een fouticoontje getoond i.p.v. een enveloppe.
Klik op dit icoontje om te controleren welke fout(en) er nog verbeterd moet(en) worden.

mceclip0.png

Merk op: enkel fouten op de registratie van inschrijvingen worden hier getoond.
Fouten op afwezigheden, leerlingenkenmerken, ... worden hier (nog) niet weergegeven.