Gebruikersbeheer 2.0: Gebruikers verwijderen
Gebruikers inactief plaatsen Gebruikers kunnen enkel op inactief worden ...
Accounts komen vaak zonder reden op niet actief te staan
De status 'tijdelijk uitgeschakeld' zoals deze in de vorige versie van G...
Gebruikersbeheer 2.0: Rechten kopiëren/overnemen van een andere gebruiker
Het is mogelijk om een gebruiker dezelfde rechten te geven zoals een and...
Aanvraagformulier centraal beheer
Het instellen van een centrale beheerder moet door Informat gebeuren.  D...
Gebruikersbeheer 2.0: Een aangepaste rol aanmaken
Om voor een gebruiker een aangepaste rol toe te voegen of te wijzigen zo...
e-learning Gebruikersbeheer 2.0
Op onze website van Plantyn Academy kan je de e-learning van het gebruik...
Gebruikersbeheer 2.0: Als gebruiker met één account werken
  1. Wat te doen als gebruiker Door het gesplitste beheer was het met de...
Gebruikersbeheer 2.0: Wachtwoord instellen / wijzigen van gebruikersaccounts
1. Wachtwoord instellen Bij het aanmaken van een gebruikersaccount wordt...
Gebruikersbeheer 2.0: Een einddatum toekennen aan een account
Je bent als beheerder in de mogelijkheid om een account slechts tijdelij...
Gebruikersbeheer 2.0: Rechten op afwezigheden instellen
Om een account te koppelen aan een klas voor de applicatie iAfwezigheden...
Gebruikersbeheer 2.0: status wijzigen van gebruikersaccounts
De statussen van de gebruikersaccounts binnen Gebruikersbeheer 2.0 werde...
Gebruikersbeheer 2.0: Beheerders na de migratie
Bij het migreren van de beheerdersrechten van iGebruikersbeheer naar Geb...
Gebruikersbeheer 2.0: Een gebruiker toevoegen / een nieuwe gebruikersnaam aanmaken
Om een nieuwe gebruikersnaam aan te maken klikt u op de knop '+ voeg geb...
Gebruikersbeheer 2.0 ten opzichte van iGebruikersbeheer
Naast het feit dat de applicatie in een nieuw jasje werd gestopt, zijn e...
Gebruikersbeheer 2.0: Gebruikers opzoeken
Bij het openen van de applicatie gebruikersbeheer 2.0 verschijnen alle g...
Gebruikersbeheer 2.0: Extra beheerders instellen
Op 28 juni verdwijnt de 'impersonatie' functionaliteit. Concreet wil dit...
Gebruikersbeheer 2.0: Rechten bij bestaande gebruikers controleren en/of wijzigen
Bij het openen van de applicatie gebruikersbeheer 2.0 verschijnen alle g...
Wat met het rechtenbeheer van de Rekeningen en Registratie?
Het instellen van de rechten voor de financiële applicaties blijft op de...