Gebruikersbeheer 2.0: Als gebruiker met één account werken Gebruikersbeheer 2.0: Als gebruiker met één account werken

Gebruikersbeheer 2.0: Als gebruiker met één account werken

 

1. Wat te doen als gebruiker

Door het gesplitste beheer was het met de applicatie iGebruikersbeheer niet mogelijk om één gebruikersnaam rechten te geven op eenzelfde applicatie vanuit twee beheerdersaccounts. De oplossing hierbij was het aanmaken van een nieuw account en daar de nodige rechten voor een eventele andere school aan koppelen. 

Echter het gebruikersbeheer 2.0 maakt het wel mogelijk dat meerdere beheerders rechten kunnen geven op één en dezelfde gebruikersaccount. Indien je als gebruiker wenst om met één gebruikersnaam verder te werken, volstaat het om de beheerder aan te spreken van het account dat je niét meer wenst te gebruiken. Deze beheerder zal bijgevolg de rechten voor zijn/haar school/scholen koppelen aan het account dat je wél zal blijven gebruiken. 

Om na te gaan wie precies jouw beheerder is, klik je binnen de applicatie rechts bovenaan op het persoons-icoontje , hierbij krijg je je profiel te zien met je mailadres en in de titelbalk staat je gebruikersnaam met daarbij ook de gegevens van de beheerder. 

Let wel, indien er één van deze scholen werkt met de applicatie iRegistratie, voor het registreren van het verbruik, en een andere school niet, dan kan dit een invloed hebben op de zichtbaarheid van de klassen binnen de applicatie iAfwezigheden en Registraties. Hierbij zijn de rechten die ingesteld worden vanuit iRegistratie dominant en zullen de klassen van de andere school (die niet met iRegistratie werkt) niet zichtbaar zijn. In deze situatie moet nog steeds met twee accounts gewerkt worden. 

 

2. Wat te doen als beheerder

Als je als beheerder de vraag krijgt om de rechten van een gebruikersaccount te wijzigen van account, volstaat het om de gebruiker op te zoeken via 'gebruiker toevoegen', bij het ingeven van de persoon, zullen de verschillende gekoppelde gebruikersnamen zichtbaar worden gesteld. Hier klik je de gewenste gebruikersnaam aan, om daarna in het tabblad van de rechten de nodige rechten toe te kennen. 

De gebruiker kan bijgevolg met zijn/haar gekozen gebruikersnaam inloggen en alle gegevens zien van de scholen waarop hij/zij rechten kreeg.