Gebruikersbeheer 2.0: Rechten instellen/aanpassen voor meerdere gebruikers tegelijk Gebruikersbeheer 2.0: Rechten instellen/aanpassen voor meerdere gebruikers tegelijk

Gebruikersbeheer 2.0: Rechten instellen/aanpassen voor meerdere gebruikers tegelijk

Het is mogelijk om binnen Gebruikersbeheer 2.0 rechten in te stellen voor meerdere gebruikers in één beweging. Hiervoor wordt de wizard gebruikt die terug te vinden is via 'Gebruikersbeheer - Gebruikers beheren in groep.'

STAP 1 Selecteren van de gebruikers

In het scherm worden alle gebruikers zichtbaar gesteld die binnen jouw huidige beheerdersrechten reeds rechten kregen op één of meerdere applicaties/scholen.

Hier vink je alle gebruikers aan (1) waarvoor je gemeenschappelijke rechten wenst in te stellen. Er kan in deze pagina gebruik gemaakt worden van een zoekfilter (2) om de nodige gebruikers op te zoeken. Onderaan links (3) kan je zien hoeveel gebruikers reeds werden aangevinkt. 

Als de selectie volledig is, klik je op de knop 'volgende' (4)

Indien een gebruiker niet in de lijst staat, zal deze nog eerst moeten worden toegevoegd . Je kan ook bij het aanmaken van de gebruiker rechten overnemen van een bestaande gebruiker

 

STAP 2 Toekennen van rollen

In de tweede stap van de wizard kunt u rollen toekennen op twee manieren, hierbij staat het schooljaar standaard op het huidig schooljaar: 

1. Rechten overnemen van een bestaande gebruiker

Hierbij volstaat het om de naam van de desbetreffende gebruiker in te geven, na het aanklikken van de gewenste gebruiker, worden de rechten van deze gebruiker weergegeven. Hier kunnen nog wijzigingen in aangebracht worden. Deze wijzigingen worden NIET overgenomen bij de geselecteerde gebruiker. Als alle rechten ingesteld staan, klikt u op 'volgende'.

2. Rollen instellen

Het instellen van de rollen gebeurt op dezelfde manier als bij het toevoegen of wijzigen van de rechten. Extra scholen/vestigingen en applicaties kunnen worden toegevoegd met het daarvoor voorziene icoon (1). De rollen kunnen worden ingesteld (2) voor alle scholen in één beweging of per school/vestiging apart. Nadat de nodige rollen werden gekoppeld, klikt u op 'volgende'.

 

STAP 3 Bevestigen van de rollen

Na het klikken op 'volgende' krijg je een overzicht van de geselecteerde gebruikers uit stap 1 en kan er geklikt worden op 'opslaan'. Let wel, als er reeds rechten bij een geselecteerde gebruiker waren voor een overeenkomstige school/vestiging of applicatie, dan worden deze rechten overschreven met de nieuwe rechten die werden geselecteerd. 

Het scherm mag niet gesloten worden tot bij elke gebruiker de melding staat dat de rechten werden opgeslagen. Je kan het verloop van dit proces volgen per gebruiker (1) of in de kolom status (2). U kunt dit proces eventueel even pauzeren (3). 

Van zodra alle rechten werden opgeslagen, verschijnt de knop 'Ga terug naar de lijst met gebruikers'. Zo komt u op nieuw terecht op het startscherm van Gebruikersbeheer 2.0.