Gebruikersbeheer 2.0: Rechten op afwezigheden instellen Gebruikersbeheer 2.0: Rechten op afwezigheden instellen

Gebruikersbeheer 2.0: Rechten op afwezigheden instellen

Om een account te koppelen aan een klas voor de applicatie iAfwezigheden en Registraties, moeten er twee stappen uitgevoerd worden: 

1. Aangeven voor welke school/vestiging de gebruiker voor één of meerdere klassen de afwezigheden mag raadplegen of wijzigen. 

Bij het openen van de applicatie Gebruikersbeheer 2.0 verschijnen alle gebruikers die binnen de scholen en applicatie waar jij beheerdersrechten op hebt, reeds toegangsrechten kregen toegewezen. 

Indien een gewenste gebruiker niet gevonden wordt in de lijst, kan gebruik gemaakt worden van de filter om gebruikers op te zoeken.

Bij de desbetreffende gebruiker kunt u binnen de applicatie 'Afwezigheden' de rol 'alles lezen' of  'alles schrijven' toekennen. Indien de gebruiker ook aan andere gebruikers rechten moet kunnen toekennen voor deze school/vestiging, kiest u voor de rol 'beheerder'. 

Extra scholen, vestigingen of de applicatie 'Afwezigheden' kunnen toegevoegd worden via het icoon dat rechts bovenaan terug te vinden is nadat geklikt werd op 'bewerken'. 

In het nieuwe scherm dat getoond wordt, worden de scholen, vestigingen en applicaties waarop reeds rechten werden ingesteld, automatisch aangevinkt. Achter deze vinkjes staan deze rechten gekoppeld.

waarschuwing.png     Het afvinken van deze scholen, vestigingen en/of applicaties heeft als rechtstreeks                gevolg dat deze rechten definitief verwijderd worden. 

 

2. Aangeven voor welke specifieke klassen de gebruiker de afwezigheden mag raadplegen of wijzigen. 

Als het account een rol toegewezen kreeg binnen de applicatie 'Afwezigheden' voor de nodige scholen en vestigingen, kunnen de klassen gekoppeld worden. 

Hiervoor kan je klikken op de knop 'leerlingenbeheer' in de linkerkolom. Hierna kiest u voor 'klasrechten per klas' of 'klasrechten per gebruiker', dit afhankelijk of u meerdere accounts aan één klas wil toewijzen of meerdere klassen aan één gebruiker.

 

Na het selecteren van de juiste school en vestigingen komen de klassen (of gebruikers) tevoorschijn kunnen de lees - en/of schrijfrechten toegekend worden per account (of klas). Bevestigen van de rechten kan met de knop 'opslaan'.