Gebruikersbeheer 2.0: Een einddatum toekennen aan een account Gebruikersbeheer 2.0: Een einddatum toekennen aan een account

Gebruikersbeheer 2.0: Een einddatum toekennen aan een account

Je bent als beheerder in de mogelijkheid om een account slechts tijdelijk te laten inloggen. Hiervoor kan een einddatum toegekend worden aan het account. Dit kan in de algemene gegevens van het account, waardoor het account na de opgegeven datum niet meer in staat zal zijn om in te loggen. 

Hiervoor ga je naar de desbetreffende gebruiker, en klik je op 'bewerken' bij de 'algemene gegevens'. 

Als de gewenste gebruiker niet gevonden kan worden in de lijst, dan kan gebruik gemaakt worden van een filter om de gebruiker op te zoeken.

 

LET WEL: een gebruikersaccount kan rechten ontvangen van meerdere beheerders, indien je hier bij een gebruikersnaam een einddatum plaatst, kan de gebruiker ook niet meer inloggen voor de andere scholen. Het verwijderen van de rechten voor jouw scholen is hier meer aangewezen.