Registratie 2.0: Registreren voor periode Registratie 2.0: Registreren voor periode

Registratie 2.0: Registreren voor periode

Via Registratie > Registreren voor periode kun je een bepaald dag- of weekpatroon in één beweging kopiëren naar een bepaalde periode.

Je gaat hiervoor als volgt te werk:

Selecteer de periode en personen waarvoor je wenst te registreren en bevestig met Selectie toepassen:

In het volgende venster geef je de nodige parameters op:

  • Registratie invoer: gaat het om registraties die voor elke dag gelijk zijn (=voor 1 dag) of gaat het om een patroon waarbij de registraties verschillen van dag tot dag (=voor 1 week).
  • Selectie eenheidswaardes: geef de eenheidswaardes op die je wenst te registreren.
  • Sorteren op: geef je sorteervoorkeuren op.
  • Vakantie/afwezig: geef aan of je rekening wenst te houden met de vakantiekalender en/of afwezigheden. Opgelet! Registreren voor periode houdt enkel rekening met de kalender die in Registratie 2.0 is ingesteld. Hoe je die kalender instelt, lees je hier.
  • Dagen: duid aan op welke dagen je het patroon wenst toe te passen.

 

Geef daarna de registraties op:

Zodra je op Opslaan klikt worden deze registraties gekopieerd over de periode die je hebt gekozen:

Wanneer je na dit proces op Volgende klikt, kom je opnieuw in het registratievenster terecht. Daar kun je eventueel nog wat aanpassingen aanbrengen en die opnieuw opslaan, of via Annuleren terugkeren naar de personenselectie.