Registratie 2.0: Problemen bij het ophalen van een eenheid uit Registratie 2.0 Registratie 2.0: Problemen bij het ophalen van een eenheid uit Registratie 2.0

Registratie 2.0: Problemen bij het ophalen van een eenheid uit Registratie 2.0

Wanneer een eenheid niet opgehaald kan worden naar de rekeningenmodule is er wellicht geen prijs ingegeven voor die bepaalde eenheid. Registraties van eenheden zonder prijzen of met een nulprijs kunnen nooit in Rekeningen 2.0 worden opgehaald.

Je kan het probleem oplossen in 2 stappen:

Stap 1: controle van de eenheid

De eenheid nakijken via 'Basisgegevens (tandwieltje rechts bovenaan)– Registratie eenheden', hier controleer je of er een formule, een prijs en een aantal werd aangevuld. Deze drie items zijn noodzakelijk om de nodige registraties correct te kunnen berekenen. Indien een van deze vakjes niet is aangevuld of op 'nul' staat, moeten deze worden aangevuld.

 

Stap 2: Herberekenen van de registraties 

Deze herberekening kan uitgevoerd worden via 'registraties herberekenen'. 

1. Hierbij kies je de periode waarvoor de prijs moet worden toegepast, hierbij moeten de begin- en einddatum steeds in dezelfde maand liggen wegens de complexiteit van deze herberekening. 

2. Daarnaast geef je aan voor welke eenheid de berekening moet gebeuren. 


In het volgende schermpje zullen de registraties waar een wijziging werd waargenomen, worden in het rood staan. Je klikt hier op ‘selecteer alle afwijkende registraties’ en daarna op ‘Herbereken geselecteerde registraties’.

De melding ‘Herberekening uitgevoerd’ verschijnt kort op het scherm.

De registraties kunnen nu opgehaald worden in Rekeningen 2.0.

Controleer zeker ook of er een artikel uit Rekeningen 2.0 gekoppeld is aan de eenheid via 'Basisgegevens - Registratie eenheden'. Indien deze niet is gekoppeld, zal je de registraties van deze eenheid niet kunnen ophalen in Rekeningen 2.0 . Koppel in dit scherm de hoofdrubriek en het artikel waarnaar de registraties opgehaald moeten worden naar de rekeningenmodule. 

Indien het desbetreffende artikel niet terug te vinden is in de lijst, zal deze nog aangemaakt moeten worden in Rekeningen 2.0.