Registratie 2.0: Registraties verwijderen uit Rekeningen 2.0 Registratie 2.0: Registraties verwijderen uit Rekeningen 2.0

Registratie 2.0: Registraties verwijderen uit Rekeningen 2.0

Wanneer je de registraties reeds opgehaald hebt in Rekeningen 2.0 en hierop een correctie wenst te doen, dan dien je de registraties eerst terug te plaatsen naar Registratie 2.0. Vervolgens voer je in Registratie 2.0 de nodige aanpassingen uit en haal je de registraties opnieuw op.

LET WEL

* Onderstaande handeling is enkel mogelijk als de rekeningen nog niet werden doorgeboekt. 

* Wanneer dit de enige aangerekende items zijn in de rekeninggroep zullen, bij het opnieuw ophalen naar de rekeningenmodule, na het maken van de nodige wijzigingen, nieuwe gestructureerde mededelingen worden toegekend aan de rekeningen

 

Via de applicatie Registratie 2.0 en het menu-item 'Registratie - Overzicht registraties' kunnen de registraties zichtbaar gezet worden op het scherm

1. Duid de periode aan (de rest hoeft u niet noodzakelijk in te vullen).

2. Klik op 'volgende' om in het volgende scherm het overzicht van de registraties binnen de gevraagde periode te zien. 

De registraties waar een leeg vakje staat in de eerste kolom, werden opgehaald naar de rekeningen, in de laatste kolom kan geraadpleegd worden naar welke rekeninggroep dat precies was. 

1. Door de desbetreffende vakjes aan te klikken in de eerste kolom maak je en selectie van de registraties die terug gehaald moeten worden. Met de filters die bij elke kolom aanwezig zijn, kan een verfijndere lijst worden opgemaakt waardoor het aanvinken van deze vakjes sneller kan gebeuren met het vakje bovenaan de kolom. Indien geen vakjes te zien zijn in de eerste kolom, maar wel een vermelding van een rekeningroep in de laatste kolom, dan werden de rekeningen reeds doorgeboekt en kunnen rechtzettingen enkel via een creditnota in de rekeningenmodule. 

2. Wanneer alle nodige registraties werden aangevinkt, kan geklikt worden op de knop 'terughalen registraties'. 

De registraties worden teruggezet naar de applicatie Registratie 2.0 en dus uit de rekeninggroep gehaald. Bijgevolg zullen geen vakjes meer te zien zijn bij de registraties die werden teruggehaald en zullen ook de vermeldingen van de rekeninggroep verdwenen zijn in de laatste kolom. 

De gegevens zijn nu verwijderd uit Rekeningen 2.0 en staan terug in Registratie 2.0.