Registratie 2.0: Registraties corrigeren of manueel toevoegen Registratie 2.0: Registraties corrigeren of manueel toevoegen

Registratie 2.0: Registraties corrigeren of manueel toevoegen

Om registraties te corrigeren of manueel toe te voegen, gaat u via 'registratie - registreren', daarna gaat u als volgt te werk: 

1. Geef de periode in waarvoor u registraties wenst te corrigeren of manueel wil toevoegen. Indien het gaat over één specifieke dag, geeft u in beide velden dezelfde datum in.

2. Selecteer de klassen en/of leerlingen waarvoor deze registraties wenst uit te voeren

3. Selecteer indien gewenst meteen de desbetreffende activiteit waarvoor gewijzigd of geregistreerd moet worden

4. Via de parameters kunt u nog extra instellingen doen omtrent de sortering van de leerlingen en de weergave. 

5. Als alle voorgaande instellingen werden uitgevoerd, kunt u klikken op de knop 'selectie toepassen'. In het volgende scherm kunt u de nodige wijzigingen doorvoeren en daarna bevestigen met de knop 'Opslaan'.