Bedragen voor middagtoezicht/fietsvergoeding/bedrijfsvoorheffing/eigenkosten/... invoeren
Er zijn twee opties. 1) Ofwel houdt u de bedragen bij per maand. Deze be...
Berekening voor de sociale verkiezingen
U kunt hiervoor het document "Sociale verkiezingen" afprinten langs menu...
Buitenlands bankrekeningnummer toevoegen
Een buitenlands bankrekeningnummer kan ingevoegd worden via 'Personeel' ...
Buitenlands domicilie-adres voor een personeelslid doorgeven
1) U kiest menu 'Personeel' - 'Consulteren'. 2) U selecteert het betreff...
Contactpersonen toevoegen in iGebruikersbeheer
Uw beheerder kan in iGebruikersbeheer een contactpersoon toevoegen die n...
CVO - Specifieke richtlijnen
In bijlage tips voor het ingeven van modulaire opdrachten (zwevende/open...
Diploma op het contract
Op tabblad 'Personalia' - 'Diploma's' moet u het veld 'Deel van bekwaamh...
Draaiboek nieuw schooljaar
In bijlage vindt u het draaiboek met tal van handige tips voor een vlott...
Effectief in dienst
Bij een personeelslid kunt u het veld 'Effectief in dienst' aan- of uitv...
Fietsvergoeding ingeven ( jaarlijks of maandelijks)
U kan de fietsvergoeding op jaarlijks of maandelijks ingeven.  1/ Jaarli...
Fietsvergoeding per jaar ingeven
Vraag Hoe vul ik de fietsvergoeding per jaar in Antwoord Je selecteert b...
Filter op selectie van scholen
Indien u rechten hebt op meerdere scholen, maar voor de dagelijkse werki...
Geen kandidaat VE/VO - Andere bekwaamheidsbewijzen (AND)
Betreft volgende passage in de omzendbrief: Het schoolbestuur moet voorr...
Gewijzigde nationaliteit doorsturen naar werkstation
Het is niet mogelijk om via een zending/RL de nationaliteit van een pers...
ICT sedert schooljaar 2021-22
1) Sedert 01.09.2021 kan het vak 'ICT (Samenwerkingsplatform)' (vakcode ...
Immatriculatie (stamboeknummer) aanvragen
U gaat naar menu Personeel > Consulteren en selecteert het personeelslid...
Klassenraad in een ondersteuningsnetwerk
Enkel de uren die u effectief presteert in een ondersteuningsnetwerk moe...
Lijst gepensioneerden
Om een lijst te verkrijgen van personeelsleden die met pensioen zijn, vo...
Naam van een personeelslid wijzigen
Dit kunt u aanpassen via de Personalia van het personeelslid op het tabb...
Nieuwe personeelsleden toevoegen
Personeel → Personeel toevoegen Geef de velden in en met de groene pijl...
Onderbrekingsuitkering in het kader van het Vlaamse Zorgkrediet
Sedert 1 januari 2019 kan het Vlaams Zorgkrediet enkel nog online worden...
Oud-personeelsleden
Onder menu 'Personeel' - 'Consulteren' vindt u bij de voorgedefinieerde ...
Personeelslid met een erkende handicap
Op tabblad 'Personalia' duid je aan dat het personeelslid mindervalide i...
Personeelslid met pensioen
Wanneer een RL4 verstuurd wordt met reden pensioen, dan wordt de pensioe...
Stappenplan: Aangifte inkomsten personeel aan BelcoTax
Het betreft de uitbetalingen aan personeelsleden door de school zelf zoa...
Technisch Adviseur in de voorafname
In het opdrachtenscherm kan bij het ambt van Technisch-adviseur ook het ...
Tewerkstellingsattest
Wie een tewerkstellingsattest nodig heeft (zodat het personeelslid aan k...
Tijdelijk onderwijs aan huis voor een personeelslid doorgeven
Voor het doorgeven van tijdelijk onderwijs aan huis van een personeelsli...