Geen kandidaat VE/VO - Andere bekwaamheidsbewijzen (AND) Geen kandidaat VE/VO - Andere bekwaamheidsbewijzen (AND)

Geen kandidaat VE/VO - Andere bekwaamheidsbewijzen (AND)

Betreft volgende passage in de omzendbrief:

Het schoolbestuur moet voorrang verlenen aan kandidaten met een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. Het kan enkel kandidaten met een ‘ander’ bekwaamheidsbewijs aanwerven bij wijze van tijdelijke uitzonderingsmaatregel. Daarbij moet het schoolbestuur aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming op eer verklaren dat het niet mogelijk was om een houder van een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs aan te werven. In de praktijk gebeurt dit door het aankruisen van het veldje ‘geen kandidaat VE/VO’ in de elektronische zending.

Hiertoe vinkt u 'AND' aan, onder het veldje 'Bekw' bij de schoolopdrachten.

Dit volstaat voor Edison als een geldige verklaring op eer.