Bedragen voor middagtoezicht/fietsvergoeding/bedrijfsvoorheffing/eigenkosten/... invoeren Bedragen voor middagtoezicht/fietsvergoeding/bedrijfsvoorheffing/eigenkosten/... invoeren

Bedragen voor middagtoezicht/fietsvergoeding/bedrijfsvoorheffing/eigenkosten/... invoeren

Er zijn twee opties.

1) Ofwel houdt u de bedragen bij per maand.

Deze bedragen geeft u in langs menu ‘Personeel consulteren’ - tabblad ‘Personalia' – 'Overige' – 'Maandelijkse vergoedingen’.

Bij het afdrukken van de loonfiche langs menu ‘Documenten' – 'Afdrukwizard' – 'Andere officiële documenten' – 'Loonfiche vervoerkosten/bezoldigingen' worden deze bedragen getotaliseerd als u het veld ‘Maak gebruik van de maandelijkse vergoedingen’ aanvinkt.

2) Ofwel werkt u met het globale jaarbedrag.

Deze jaarbedragen kunt u ofwel ingeven langs menu ‘Personeel consulteren’ - tabblad ‘Personalia' – 'Hoofdambt', ofwel in het invoerscherm dat u krijgt na het selecteren van de betrokken leerkracht(en) onder menu ‘Documenten' – 'Afdrukwizard' – 'Andere officiële documenten' – "Loonfiche vervoerkosten/bezoldigingen". Vergeet in dat geval niet op de groene vink te klikken om de gegevens te bewaren!
Zolang u deze gegevens niet wijzigt, blijven die bewaard (ook in het nieuwe schooljaar).

Ter info: vanaf inkomstenjaar 2022 moeten de kosten eigen aan de werkgever op de fiscale fiche 281.10 worden vermeld, uitgesplitst volgens drie "soorten":
- op basis van bewijsstukken;
- forfaits overeenkomstig ernstige normen;
- forfaits niet overeenkomstig ernstige normen.