Beheer teksten Beheer teksten

Beheer teksten

Er zijn verschillende teksten die u kunt gebruiken en naar keuze kunt opmaken via Algemene instellingen > Beheer teksten.

 • Bevestiging herinschrijving

U kunt de VI-module naast de nieuwe inschrijvingen ook gebruiken voor uw "zittende" leerlingen.

Indien een "zittende" leerling zich heringeschreven heeft via de gebruikersmodule, dan krijgt hij/zij op het einde van de voorinschrijving een bevestiging van herinschrijving:

mceclip2.png

 • Bevestiging voorinschrijving

Net zoals u een bevestigingstekst kunt opmaken voor de herinschrijvingen kunt u ook dergelijke tekst opmaken voor de nieuwe inschrijvingen. Ook deze tekst krijgt de ouder/leerling te zien van zodra hij/zij de voorinschrijving heeft voltooid.

Deze tekst kan naargelang de status van de inschrijving worden ingesteld:

mceclip3.png

 • Bevestigingsmail herinschrijving / voorinschrijving

Samen met de bevestigingstekst wordt standaard ook een bevestigingsmail verstuurd naar de 1ste leerplichtverantwoordelijke. De 2de LPV kan er zelf voor kiezen of deze bevestigingsmail ook naar hem/haar wordt verstuurd:

mceclip5.png

Er kan opnieuw een onderscheid gemaakt worden in tekst tussen de herinschrijvingen en nieuwe inschrijvingen.

Daarnaast kan de tekst ook variƫren naargelang de status van de voorinschrijving:

mceclip4.png

 • Bevestigingsmail def. toewijzing

Een voorinschrijving is geen definitieve inschrijving. Daarom dient de school de voorinschrijving nog te accepteren. Dit vanuit de leerlingenadministratie via het menu Leerlingen > Accepteren.

Bij het accepteren van de voorinschrijving, kan de school er voor kiezen om ook dan een mail te sturen naar de ouder(s), zodoende dat hij/zij op de hoogte gebracht wordt, dat hun zoon/dochter definitief is ingeschreven. Al dan niet met status: gerealiseerd / uitgesteld / geweigerd:

mceclip6.png

Indien u dit als school niet wenst, dan kan het veld "Mail versturen bij acceptatie van voorinschrijvingen" afgevinkt worden vanuit iBasis/iLeerlingen via het menu Algemeen > School op het tabblad 'Organisatie'.

Zie Mail versturen bij accepteren voorinschrijving

 • Mail mededeling niet-gerealiseerd (lln admin)

Als een leerling (om wat voor reden dan ook) wordt geweigerd, dan moet deze "weigering" (= niet-gerealiseerde inschrijving) gemeld worden aan Discimus. Hiervoor dient u vooreerst de 'Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving' af te printen voor de ouders. Dit vanuit iBasis/iLeerlingen via Leerlingen > Consulteren > Tabblad 'Inschrijving':

mceclip0.png

 

Meer uitleg hierover vindt u bij Weigeringen doorsturen. 
U kunt deze mededeling ook opmaken na het accepteren van een leerling via Leerlingen > Accepteren. Zie hiervoor: Geweigerde voorinschrijving 
Het is mogelijk om de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als bijlage te mailen naar de LPV's. Hiervoor dient u het onderstaand veld aan te vinken, daar dit standaard niet is aangevinkt:
mceclip2.png
De tekst van deze mail kunt u zelf opmaken via de keuzetekst 'Mail mededeling niet-gerealiseerd (lln admin):
mceclip3.png
 • Info bij inschrijvingsvelden

In de gebruikersmodule kunt u (een) ouder(s) wat info geven bij de velden van de voorinschrijving of een woordje uitleg bezorgen of een link aanbieden... Dit via de tekst 'Info bij inschrijvingsvelden':

mceclip7.png

De tekst verschijnt als volgt in de gebruikersmodule:

mceclip8.png

 • Label opmerkingen

Bij de zichtbare velden is er een veld 'Opmerking' beschikbaar. Bij dit veld kunt u wat bijkomende informatie toevoegen. Meer uitleg hierover leest u in Extra (zichtbaar) veld

mceclip9.png

 • Afdrukken overzicht

Na het vervolledig van de voorinschrijving kan er een afdruk gemaakt worden van de ingebrachte gegevens. Bij deze afdruk kunt u eveneens een woordje uitleg aan de ouder(s) bezorgen:

mceclip10.png

 

Tot slot zijn er ook 3 soorten teksten die u per richting(en) kan instellen. Dit is mogelijk bij:

 • Bevestiging her-/voorinschrijving
 • Bevestigingsmail her-/voorinschrijving
 • Info bij inschrijvingsvelden

Hiervoor gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer de keuzetekst die u per richting wenst in te stellen en klik op toevoegen:

mceclip12.png

 

2. Geef uw tekst een naam (1), maak het bericht op (2) en klik vervolgens op toevoegen om de tekst te bewaren (3):

mceclip13.png

 

3. Aan de linkerkant selecteert u de tekst en u gaat vervolgens naar het tabblad 'Richtingen':

mceclip14.png

 

4. Selecteer onderaan de desbetreffende richting(en) en plaats deze naar boven:

mceclip15.png

 

Als een leerling zich zal voorinschrijven voor de desbetreffende richting, zal hij/zij deze specifieke tekst te zien krijgen.