iVoorinschrijvingen: Instellingen iVoorinschrijvingen: Instellingen

iVoorinschrijvingen: Instellingen

Instelling Omschrijving
Achtergrondkleur Hier stelt men de achtergrondkleur in van de website.
Koptekstafbeelding De header bovenaan kan bij iedere omgeving ingesteld worden met
een eigen (school-specifieke) afbeelding.
Kopmarge boven Afhankelijk van de gekozen afbeelding voor de header kan men
hiermee de ruimte boven deze afbeelding instellen.
IBAN-nummer Hier kan men het IBAN-nummer van de school instellen. Deze optie
is een parameter die kan gebruikt worden bij de bevestigingstekst en/
of -mail.
School: BCC
e-mailadres(sen)

De mails die verstuurd worden als bevestiging van een
voorinschrijving, kunnen ook telkens naar een gewenst mailadres
van de school worden gestuurd. Dit kan door deze waarde in te
vullen.

Het is mogelijk om meerdere e-mailadressen toe te voegen aan dit veld. Deze scheidt u met een ";".

School: repliek e-mailadres

Bevestigingsmails worden steeds verstuurd vanaf school{instelnr}@
informatsoftware.be. Met het reply mailadres zorg je ervoor dat
wanneer iemand antwoordt op dergelijke mail deze automatisch zal
worden verstuurd naar dit reply mailadres.

U kunt slechts één repliek e-mailadres invullen in dit veld.

School: repliek e-mail alias Naast het reply mailadres kan ook de naam (alias) worden
gedefinieerd.
SchoolwebsiteURL Nadat men de voor-inschrijvingswizard heeft doorlopen kan men deze
afsluiten. Hierdoor wordt men als gebruiker doorgestuurd naar deze
url.
Sitekleur Hiermee stelt men het accentkleur van de website in.
Bevestiging overslaan Op het einde van de voorinschrijving krijgt de ouder/leerling bevestiging dat de voorinschrijving gelukt is. Indien u dit veld op "true" zet, dan krijgen ze deze bevestiging niet te zien.