iVoorinschrijvingen: Instellingen
Instelling Omschrijving Achtergrondkleur Hier stelt men de achtergr...
iVoorinschrijvingen: Initialiseren nieuwe schooljaar
Indien u een nieuw schooljaar startklaar wenst te zetten in iVoorinschri...
Herinschrijvingen
Via de applicatie iVoorinschrijvingen kunnen eveneens de "zittende" leer...
Structuur en afdelingsjaren toevoegen
Via het menu 'Beheer dagschool' kunt u: een structuur opbouwen (dit is ...
Zichtbaarheid 'Opties' instellen
Vanuit iLeerlingen kunt u opties koppelen aan een afdelingsjaar via het ...
Instellingen 'Rijksregisternummer'
Als beheerder kunt u zelf kiezen om het veld 'Rijksregisternummer' zicht...
Extra (zichtbaar) veld
Extra velden kunt u als beheerder zelf niet toevoegen in de VI-module. D...
Keuze levensbeschouwing
De lijst met (ingerichte) levensbeschouwingen kan beperkt worden per ins...
Beheer teksten
Er zijn verschillende teksten die u kunt gebruiken en naar keuze kunt op...
Beheer bijlages
Bij de bevestigingsmail voorinschrijving heeft u de keuze om onbeperkt b...
Generatie URL's
Via het menu 'Generatie URL's' kan u als school één of meerdere URL's aa...