Herinschrijvingen
Via de applicatie iVoorinschrijvingen kunnen eveneens de "zittende" leer...
Link genereren voor één bepaald schooljaar
Indien u wenst dat leerlingen zich bij het voorinschrijven enkel kunnen ...
Extra (zichtbaar) veld
Extra velden kunt u als gebruiker/beheerder zelf niet toevoegen in de VI...
Keuze levensbeschouwing
De lijst met (ingerichte) levensbeschouwingen kan beperkt worden per ins...
Instellingen 'Rijksregisternummer'
Als beheerder kunt u zelf kiezen om het veld 'Rijksregisternummer' zicht...
Zichtbaarheid 'Opties' instellen
Vanuit iLeerlingen kunt u opties koppelen aan een afdelingsjaar via het ...
Beheer teksten
Er zijn verschillende teksten die u kunt gebruiken en naar keuze kunt op...