Mail versturen bij accepteren voorinschrijving Mail versturen bij accepteren voorinschrijving

Mail versturen bij accepteren voorinschrijving

Een voorinschrijving is geen definitieve inschrijving. Daarom dient de school de voorinschrijving nog te accepteren. Dit kan vanuit de leerlingenapplicatie via het menu Leerlingen > Accepteren. Zie Leerlingen accepteren

Bij het bevestigen van de voorinschrijving ontvangen ouders standaard een mail waarbij ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Kiest u ervoor om deze mail niet te versturen, dan kan u hiervoor vanuit iBasis/iLeerlingen via het menu Algemeen > School op het tabblad 'Organisatie' het veld "Mail versturen bij acceptatie van voorinschrijvingen" afvinken:

mceclip3.png

Bij het accepteren van geweigerde voorinschrijvingen (= niet-gerealiseerde voorinschrijving) wordt de leerlingenfiche als bijlage meegestuurd in de mail naar de 1ste leerplichtverantwoordelijke. Als school kan u kiezen om deze bijlage niet te versturen door in iBasis/iLeerlingen het veld "bijlage versturen bij acceptatie van voorinschrijvingen" af te vinken via Algemeen > School op het tabblad 'Organisatie':

mceclip1.png