Update gegevens zittende leerlingen Update gegevens zittende leerlingen

Update gegevens zittende leerlingen

Bij het inschrijven van zittende leerlingen worden niet alle gegevens overschreven/toegevoegd, daar dit gevolgen kan hebben op bepaalde processen binnen het programma.

Hieronder leest u wat al dan niet overschreven/toegevoegd wordt:

  • Enkel bij wijzigingen aan het domicilie-adres worden gegevens aangepast en bijkomend enkel als de leerling nog geen actieve inschrijving heeft binnen een school in huidig of volgend schooljaar, want dit kan anders grote gevolgen hebben voor de interne werking van een andere school.

mceclip1.png

  • Een LPV wordt enkel als relatie toegevoegd als het relatietype van de relatie nog niet bestaat in iBasis/iLeerlingen:

mceclip0.png

  • Als het eigen e-mailadres van de leerling reeds aanwezig is, dan wordt deze op heden niet gewijzigd. Dit kan namelijk een gevaar zijn als de eigen e-mailadressen gelijk zijn aan de 'school'-mailadressen. Als er nog geen eigen e-mailadres is in Informat maar deze is wel toegevoegd via iVoorinschrijvingen, dan wordt deze wel toegevoegd op het tabblad e-mailadressen.

  • E-mailadressen van LPV'en worden toegevoegd als deze nog niet bestaan of worden gewijzigd als er slechts één e-mailadres is van dat soort relatietype.

mceclip3.png

  • Als er een nieuw noodnummer wordt toegevoegd via iVoorinschrijvingen, dan wordt deze ook toegevoegd in Informat op tabblad 'communicatienummers':

  • Een communicatienummer van een LPV wordt toegevoegd als deze voor het welbepaald type relatie nog niet bestaat. Stel dat er wel al een telefoon/GSMnummer is voor dat relatietype, dan wordt het nummer enkel gewijzigd als er maar één nummer is voor dat relatietype. Dit zowel voor telefoonnummers als voor GSM-nummers: