Wanneer een leerling (tijdelijk) wordt opgenomen in een ziekenhuis of preventorium of residentiële setting waar ziekenhuisonderwijs wordt georganiseerd (cf. SO/2005/05), kunt u het veld 'TYPE 5' aanvinken op tabblad 'Inschrijving'.

Voor basisonderwijs:

mceclip1.png

Voor secundair onderwijs:

mceclip1.png

Dit veld mag terug afgevinkt worden wanneer de leerling in de loop van het schooljaar wordt ontslagen uit de ziekenhuisschool (anders kan er geen afwezigheidsperiode worden toegevoegd voor deze leerling).

Via het "ziekenhuisicoontje" kunt u de periode opgeven waarin de leerling in de type 5-school wordt opgenomen:

mceclip3.png

Voor die periode wordt dan elke dag automatisch een afwezigheidscode D toegekend aan de leerling.
U kunt deze afwezigheidscode wel nog aanpassen/verwijderen (voor het geval de leerling in de periode dat hij/zij is ingeschreven in de ziekenhuisschool een (paar) dag(en) terug naar school komt).

mceclip0.png

Voegt u geen periode in de ziekenhuisschool toe, dan moeten de D-codes manueel worden toegekend.
Merk op dat dit enkel lukt via de afwezigheidsperiodes indien het veld 'TYPE 5' niet is aangevinkt.


Enkel voor secundaire scholen

Zit de leerling op het einde van het schooljaar nog in de type 5-school, dan moet het veld 'TYPE 5' zijn aangevinkt zodat je als thuisschool bij de deliberatie-invoer kan kiezen voor 'Deliberatie in type 5 school':

mceclip4.png

Wordt de leerling in de thuisschool gedelibereerd, dan moet de ziekenhuisschool/type 5-school kiezen voor het virtueel resultaat 'Deliberatie in de thuischool':

mceclip0.png


Merk op dat type 5-leerlingen steeds een blauw balkje krijgen in de leerlingenlijst (ook als de inschrijving in de ziekenhuisschool intussen is afgelopen) omdat hier effectief sprake is van twee gelijktijdige gerealiseerde inschrijvingen tijdens het schooljaar (zie ook dit artikel voor BO en dit artikel voor SO).