Leerlingen tellen Leerlingen tellen

Leerlingen tellen

Leerlingen kunt geteld worden via menu 'Leerlingen' - 'Tellen'.

Dit kan op een welbepaalde datum door de referentiedatum aan te passen.
Standaard worden de leerlingen geteld op datum van vandaag.

Er kan rekening gehouden worden met alle leerlingen van:
- de aangemelde school/vestiging;
- de aangemelde school;
- alle scholen waarop u als gebruiker rechten heeft.

 Het tellen kan op basis van bepaalde criteria:

Veelal bij elk criterium wordt een onderscheid gemaakt tussen het aantal jongens en meisjes, maar er is ook telkens de optelsom van beide. Het algemene totaal wordt steeds onderaan weergegeven.

Deze aantallen kunnen afgedrukt worden in een Word- of Exceldocument.

Tip indien het aantal leerlingen per klas niet klopt of bepaalde klassen staan er niet op.

Oorzaak: bepaalde leerlingen zijn wel overgezet naar het nieuwe afdelingsjaar, maar zijn niet gekoppeld aan één bepaalde klasgroep.

U kan deze leerlingen als volgt koppelen:
- 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming' - 'Einde/begin schooljaar'.
- Links kiest u het afdelingsjaar en rechts vult u identiek hetzelfde in + de klasgroep.
- Ofwel alle leerlingen selecteren, ofwel een selectie maken van leerlingen en naar de rechterkolom overzetten.