Leerlingen tellen Leerlingen tellen

Leerlingen tellen

Leerlingen kunnen geteld worden via menu 'Leerlingen' - 'Tellen'.

Dit kan op een welbepaalde datum door de referentiedatum aan te passen.
Standaard worden de leerlingen geteld op datum van vandaag.

mceclip0.png

Er kan rekening gehouden worden met alle leerlingen van:
- de aangemelde school/vestiging;
- de aangemelde school;
- alle scholen waarop u als gebruiker rechten heeft.

 Het tellen kan op basis van bepaalde criteria:

mceclip1.png

Veelal bij elk criterium wordt een onderscheid gemaakt tussen het aantal jongens en meisjes, maar er is ook telkens de optelsom van beide. Het algemene totaal wordt steeds onderaan weergegeven.

Deze aantallen kunnen afgedrukt worden in een Word- of Exceldocument.

mceclip2.png