Eigen/aangepaste lijst maken Eigen/aangepaste lijst maken

Eigen/aangepaste lijst maken

Aan de slag met het optie-icoontje

Als we op dit icoontje () klikken: 

mceclip9.png

Komen we in volgend venster terecht:

 mceclip2.png

Hier kan je een aantal dingen aanpassen:

 • het aantal kolommen (1)
 • de titel van elke kolom (2)
 • kolomtitel verticaal of horizontaal georiënteerd (3)
 • een lijst die je veel gebruikt, kan bewaard worden (4)
  Dit is geen verplichting, je kan ook gewoon op “toepassen” klikken (5) en dan op het printericoontje in het oorspronkelijke venster.

Voorbeeld van een mogelijke afdruk:

mceclip3.png

Aan de slag met 'Eigen lijsten'

Hier kunnen lijsten gemaakt worden met bepaalde variabele(n) die je veel nodig hebt (bv. een klaslijst met vermelding van de huisarts + telefoon en telefoon + mail van de ouders).

 • We klikken op het tabblad 'Eigen lijsten' zodat dit oranje opgelicht is.
 • We klikken op de groene plus om een nieuwe lijst te maken (1).
 • Of we klikken op het wijzigen-icoontje (2) om een aanpassing te doen aan een reeds bestaande lijst (3).
   mceclip4.png

In het volgende scherm kunnen we:

 • een naam/titel geven aan de lijst die we willen maken (1)
 • de velden kiezen die op de afdruk moeten komen (2)
 • de kolombreedte instellen ( 3) (of zie groene tekst)
 • bevestigen door op de groene vink bovenaan te klikken mceclip5.png

De nieuwe lijst komt nu ook in het venster van de 'Eigen lijsten' (1).
We vinken deze aan en kunnen afdrukken (2).

 mceclip6.png

Voorbeeld van een mogelijke afdruk:

mceclip7.png

 

Klaslijsten in Excel

Hiervoor verwijzen we naar een afzonderlijk artikel.