Fiscale attesten kinderopvang vanuit de leerlingenadministratie Fiscale attesten kinderopvang vanuit de leerlingenadministratie

Fiscale attesten kinderopvang vanuit de leerlingenadministratie

Vanaf kalenderjaar 2022 zijn er nieuwe regels van toepassing voor de fiscale aangifte van de kinderopvang.

Indien u werkt met Rekeningen 2.0 kunt u dit best afdrukken vanuit Rekeningen 2.0.  
Indien het attest vanuit deze applicatie op een andere partij wordt aangemaakt dan gewenst, raden wij aan om dit attest aan te maken via dit sjabloon.

Wie niet werkt met Rekeningen 2.0 kan het fiscaal attest afdrukken vanuit iBasis of iLeerlingen (voor leerlingen jonger dan 14 jaar, of leerlingen met een zware handicap jonger dan 21 jaar).
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de betreffende leerlingen waarvoor u een fiscaal attest wilt afdrukken.

Eerst en vooral moet u de gegevens invoeren in het tabblad 'Kinderopvang' onder 'Personalia Extra'.  

mceclip7.png

  • U kiest het kalenderjaar waarvoor u het fiscaal attest wilt afdrukken. 
  • Daarna klikt u op het groene plusicoontje om de gegevens in te voeren.
  • De velden 'Periode van' en 'tot' worden automatisch door het systeem ingevuld aan de hand van het gekozen kalenderjaar.

In het veld 'Aantal opvangdagen' en 'Totaal ontvangen bedrag' vult u de juiste gegevens in. U slaat die gegevens op door op het groene vinkje te klikken. De gegevens zijn nu opgeslagen.

Wilt u het attest blanco afprinten (met enkel gegevens van ouders en kind ingevuld, zonder periode/aantal opvangdagen/bedrag), dan moet u dit tabblad niet invullen.
In dat geval moet wel het veld 'Ochtendopvang' en/of 'Avondopvang' aangevinkt worden op tabblad 'Personalia Extra' - 'Algemeen'.

Vervolgens moet er een leerplichtverantwoordelijke (LPV) zijn ingesteld (tabblad 'Relaties') en moet er een adres gekoppeld zijn aan de LPV (tabblad 'Adressen').
Hoe dat moet worden ingesteld, leest u in dit artikel.

Via tabblad 'Kinderopvang' kunt u controleren of er (een) leerplichtverantwoordelijke(n) werd(en) gekoppeld.

mceclip6.png

Als schuldenaar wordt de leerplichtverantwoordelijke genomen met een gekoppeld domicilie-adres.
Is aan beide LPV's een domicilie-adres gekoppeld, dan wordt LPV1 genomen.
Is er enkel een domicilie-adres aan LPV2 gekoppeld, dan worden de gegevens van deze relatie vermeld.

mceclip2.png

Als adres van het kind wordt het domicilie-adres genomen:

mceclip3.png

Het resultaat ziet er zo uit:

mceclip4.png

Op het attest mogen er maximaal vier periodes worden vermeld. Indien er meer periodes zijn, dan worden er twee (of meer) attesten aangemaakt.

mceclip5.png

Fiscale attesten in bulk afdrukken doet u via menu 'Afdrukken' - 'Documenten'. 
U kiest links het 'Formulier kinderopvang'. U kiest de correcte parameters in het uitrolmenu 'School' en 'Vestiging'. Daarna maakt u de keuze om af te drukken per klas, groep of afdelingsjaar.  

Bij de keuze ‘klassen’/'groepen' kiest u de klas(sen)/groep(en), bij keuze ‘afdelingsjaar’ kiest u gewenste afdelingsjaar of afdelingsjaren. Onderaan vinkt u de velden aan die u wenst en kiest u het correcte kalenderjaar (standaard wordt het huidige kalenderjaar getoond). Daarna klikt u op het afdrukicoontje om de attesten af te drukken via uw PDF-programma.

U kunt het attest ook individueel afprinten vanuit tabblad 'Kinderopvang' (op voorwaarde dat er een periode werd toegevoegd).