Studietoelage / Schooltoelage Studietoelage / Schooltoelage

Studietoelage / Schooltoelage

In Informat is er geen lijst beschikbaar van leerlingen die vorig schooljaar een studietoelage ontvingen (wegens privacyredenen).

Via de portaalsite MijnOnderwijs kunt u wel een overzicht krijgen van uw indicatorleerlingen.
De leerlingen waarvan de moeder beschikt over een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs, en die op dit overzicht toch als indicatorleerling zijn gemarkeerd, zullen in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft of in het daaraan voorafgaande schooljaar een schooltoelage hebben ontvangen.
Opleidingsniveau van de moeder en ontvangen van een schooltoelage zijn immers de enige twee indicatoren die bepalen of een leerling een indicatorleerling is (cf. BaO/2012/01 en SO/2012/01).

---

Bij leerlingen waarvan u weet hebt dat ze vorig schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar een schooltoelage hebben ontvangen, kan dit aangeduid worden op het inschrijvingstabblad:

Dit is tevens een exporteerbaar veld in de Excel-export links onderaan menu Leerlingen - Consulteren, die de info in bovenstaand veld gaat ophalen: