C61 Thematische verloven
De C61 voor ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en m...
Full time equivalenten (FTE) per ambt.
U kunt hiervoor de "Personeelslijst met ambten/vakken en sommatie uren" ...
Aangifte van arbeidsongeval
u vult eerst het arbeidsongeval in.  Dit doet u via 'Personeel' 'Consult...
Addendum arbeidsovereenkomst - Engagementsverklaring KOV
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) heeft nieuwe modellen van arbeidsov...
Administratieve toestand klopt niet op bepaalde documenten
Controleer of de administratieve toestand correct is ingevuld op tabblad...
Afdrukken lijst personeelsleden met bepaalde omkadering (OOM)
U kan de 'Lijst opdrachten' (via menu 'Documenten' > 'Afdrukwizards' > '...
AL3 - Ontbrekende uren
Indien bepaalde opdrachten ontbreken op de AL3 moet u het volgende contr...
AL3 - Personeelslid meermaals vermeld
Indien een personeelslid meermaals op de AL3 wordt vermeld, is dit omdat...
Attest afdrukken voor omstandigheidsverlof (of een ander uitzonderlijk verlof)
Indien het verlof als eigen type dienstonderbreking is gedefinieerd, kan...
C4 afdrukken
U kiest het tabblad 'Documenten' - 'Afdrukwizards' - 'RVA-documenten'....
Contract vaste benoeming afdrukken
Dit kan je doen onder Documenten - Afdrukwizards - Contracten. Indien je...
Contract vaste benoeming klopt niet of vaste benoeming komt niet op het contract
Probleem: Bij het afdrukken van de contracten staan er te weinig vast b...
Dienstanciënniteit in functie van TADD of vaste benoeming - Toelichting bij de berekening
Vanuit menu 'Personeel consulteren' kan voor een personeelslid met tijde...
Dienstanciënniteit in functie van TADD of vaste benoeming - Werkwijze
Informat biedt de mogelijkheid om voor een personeelslid met tijdelijke ...
Dienstattest afdrukken
Om een dienstattest af te drukken in iPersoneel, volgt u de volgende wer...
Dienstonderbreking ontbreekt op afdruk "Dienstanciënniteit in functie van TADD"
Op vandaag verwacht het programma dat een RL-2 dienstonderbreking voorko...
Documenten voor een selectie van personeelsleden afdrukken
U kan documenten voor een selectie van personeelsleden afdrukken door bo...
Formulier kandidaatstelling TADD
Het formulier Kandidaatstelling tijdelijke aanstelling van doorlopende d...
Ingave en overzicht gebruikte vervangingseenheden korte afwezigheid
Waar kan ik in iPersoneel ingeven hoeveel vervangingseenheden aan korte ...
Lijst afdrukken met al de verlofdagen en dienstonderbrekeningen in een loopbaan
Dit kan via menu 'Documenten' - 'Afdrukwizards' - 'Dienstonderbrekingen'.
Lijst met de vakken per personeelslid
Via menu Personeel consulteren kunt u in het luik 'Afdrukken' kiezen voo...
Lijst met opdrachten
Via Documenten - Afdrukwizards- Opdrachten - Lijst opdrachten kan je ver...
Lijst personeel B.P.T afdrukken.
  U doet dit via Documenten -> Afdrukwizards -> Opdrachten -Lijst opdrac...
Lijst van alle opdrachten met een specifieke omkadering of herwaardering
Als u een lijst wenst van alle opdrachten met een specifieke omkadering ...
Lijst van personeelsleden met opdrachten in reaffectatie/wedertewerkstelling afdrukken
Een lijst van alle personeelsleden met opdrachten in reaffectatie of wed...
Lijst vereiste aanvullingen
Onder Overzichten - Vereiste aanvullingen vind je een overzicht van zake...
Opdrachten/dienstonderbrekingen van personeelslid consulteren
Via het menu-item  Documenten -> Afdrukwizards -> Opdrachten -> Overzich...
Overzicht dienstonderbrekingen met en zonder vervanging
Om een overzicht af te drukken van alle dienstonderbrekingen waarvoor no...
Overzicht dienstonderbrekingen/ arbeidsongevallen
Een overzicht  van de dienstonderbrekingen ( of een specifieke dienstond...
Overzicht ingebrachte fietsvergoeding
Via menu 'Personeel' > 'Consulteren' vindt u bij 'Afdrukken' ondermeer e...