Addendum arbeidsovereenkomst - Engagementsverklaring KOV Addendum arbeidsovereenkomst - Engagementsverklaring KOV

Addendum arbeidsovereenkomst - Engagementsverklaring KOV

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) heeft nieuwe modellen van arbeidsovereenkomst ontwikkeld. Deze werden in de loop van juni 2020 geïmplementeerd in ons pakket.
Voor personeelsleden met een lopende overeenkomst volstaat een addendum betreffende de Engagementsverklaring.

Omdat in de hoofding van dit document de gegevens van de VZW worden vermeld, werd het veld 'Rechtbank' toegevoegd bij de gegevens van de inrichtende macht (menu Algemeen > Inrichtende macht). Hier moet de gemeente van het rechtsgebied waartoe de zetel van de I.M. behoort ingevuld worden.
Uiteraard moeten ook e-mailadres, website en ondernemingsnummer ingevuld zijn.

blobid4.png

Langs menu Documenten > Afdrukwizards > Ondertekenaars documenten kunnen de ondertekenaars van dit document gedefinieerd worden:

blobid5.png

Het addendum zelf kan afgedrukt worden langs menu Documenten > Afdrukwizards > Contracten:

blobid3.png

Dit addendum kan voor meerdere personeelsleden ineens worden afgeprint (via CTRL- en linkermuistoets), maar hou er rekening mee dat de datum van het oorspronkelijke contract vermeld moet worden.
Aangezien deze datum niet bijgehouden wordt in ons programma (en slechts éénmalig nodig is) moet deze bij het afdrukken van het contract worden ingebracht in het veld 'Datum contract'.

Ook de geboorteplaats van het personeelslid wordt vermeld.
Zorg dus dat deze is ingevuld op tabblad 'Personalia' onder menu Personeel > Personeel consulteren.