Dienstonderbreking ontbreekt op afdruk "Dienstanciënniteit in functie van TADD"  Dienstonderbreking ontbreekt op afdruk "Dienstanciënniteit in functie van TADD"

Dienstonderbreking ontbreekt op afdruk "Dienstanciënniteit in functie van TADD"

Op vandaag verwacht het programma dat een RL-2 dienstonderbreking voorkomt in elke school waar dat personeelslid een opdracht heeft. Heeft dat personeelslid een opdracht (in hetzelfde ambt) over meerdere instellingsnummers en deze dienstonderbreking ontbreekt bij een van die instellingsnummers, dan klopt de berekening niet. En zal het programma deze dienstonderbreking niet in rekening brengen.

De oplossing is eenvoudig: Zorg dat deze dienstonderbreking in elke instellingsnummer voorkomt. (tip: u kunt gebruik maken van de kopieer-knop bij het dienstonderbreking scherm.)

Een variant hierop kan zijn dat de dienstonderbrekingen niet identiek zijn over de verschillende instellingsnummers. Dan is hier de oplossing om ze gelijk te trekken.