AL3 - Ontbrekende uren AL3 - Ontbrekende uren

AL3 - Ontbrekende uren

Indien bepaalde opdrachten ontbreken op de AL3 moet u het volgende controleren.

1) Is dit vak toegevoegd aan de lijst met vakken die op de AL3 mogen verschijnen?

2) Is het hoofdambt (correct) ingevuld bij alle personeelsleden?

Dit kunt u op een vlotte manier controleren langs menu 'Overzichten' - 'Vereiste aanvullingen':