AL3 - Ontbrekende uren AL3 - Ontbrekende uren

AL3 - Ontbrekende uren

Indien bepaalde opdrachten ontbreken op de AL3 moet u het volgende controleren.

1) Is dit vak toegevoegd aan de lijst met vakken die op de AL3 mogen verschijnen?

mceclip0.png

2) Is het hoofdambt (correct) ingevuld bij alle personeelsleden?

Dit kunt u op een vlotte manier controleren langs menu 'Overzichten' - 'Vereiste aanvullingen':

mceclip2.png