C4 afdrukken C4 afdrukken

C4 afdrukken

U kiest het tabblad 'Documenten' - 'Afdrukwizards' - 'RVA-documenten'. Daar kan u de optie 'C 4 Onderwijs' kiezen:

Krijgt u bepaalde opdrachtregel(s) niet aangeboden, dan werd het barema niet ingevuld bij deze opdracht(en) (barema’s zijn de officiële weddeschalen volgens het departement onderwijs en vindt u terug op de website van AgODi):

Gaat het om meerdere opdrachten, dan kunt u het barema snel aanvullen bij al die opdrachtregels via:

  1. Tabblad ‘Snelle Invoer’.
  2. Selecteer betrokken personeelslid.
  3. Selecteer het veld 'Barema'.
  4. Kies de juiste code.
  5. Vink betreffende opdrachten aan en klik onderaan op ‘Opslaan’. 

Bij lage inkomens kan het personeelslid nog recht hebben op een haard- of standplaatstoelage.
Dit kan extra aangeduid worden bij het aanmaken van de C4:

In dit geval wordt de berekende bruto maandwedde nog verhoogd met de toegewezen haard- of standplaatstoelage (terug te vinden bij de officiële salarisschalen).

Komt het bruto maandbedrag niet overeen met het bedrag op de weddelisting, controleer dan eerst of de wedde-anciënniteit correct is ingevuld (de wedde-anciënniteit is deze in het ambt van de opdracht - bv. Leraar - en is bereikt op een bepaalde datum: de referentiedatum). 

Is dat het geval en komt het brutoloon toch niet overeen met de weddelisting, dan kan u dit bedrag zelf corrigeren vanuit het afdrukscherm via de kolom 'Bruto maandwedde €'.

Werd een opdracht meermaals verlengd en wil u de volledige periode op één C4?

Dan moet u op het afdrukscherm als einddatum de stopzettingsdatum van de laatste opdracht invullen en via de knop ‘Ga verder...’ enkel de eerste opdracht selecteren.
Er wordt dan een C4 afgedrukt met de begindatum van de oorspronkelijke opdracht en de op het scherm ingevulde einddatum.

mceclip0.png

Hebt u verkeerdelijk opdrachten afgevinkt en bent u de bruto bedragen kwijt? 

Keer terug naar het inputscherm en druk nogmaals op de knop ‘Ga verder ...’.

Een blanco formulier (met enkel instellings- en personeelsinfo) kan bekomen worden door alle opdrachten af te vinken en te bevestigen via de groene vink.

Indien van toepassing kunt u het veld 'Sedert de aanvang van de prestaties, heeft de leerkracht zonder onderbreking gewerkt' afvinken. Verdere gegevens i.v.m. deze dienstonderbreking moeten manueel ingevuld worden op de afdruk zelf.